Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020
infogov

Κατάλογος εκδόσεων

Έντυπο παραγγελίας

Οδηγός για τον Εκσυγχρονισμό της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ (1992)
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)
Οδηγός για το Αστικό Πράσινο (1992)
ΕΑΠΤΑ - 1 (1992)
Η Κοινωνική Πολιτική της ΕΟΚ (1992)
Οδηγός ανακύκλωσης απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή (1991)
Συμβασιακές Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1991)
ΚΕΔΚΕ - ΤΕΔΚ Νομικά Κείμενα (1991)
Προγράμματα Συλλογικής υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1991)
Η Αξιοποίηση των Ήπιων Πηγών Ενέργειας (1990)
Αναλυτικό Ευρετήριο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989) (1990)
Τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και ο ρόλος των ΜΟΠ στην υλοποίησή τους (1990)
Οδηγός για την αισθητική και λειτουργική βελτίωση των εντύπων των ΟΤΑ (1990)
Νομαρχιακά Συμβούλια: Ιστορία, Λειτουργία, Προοπτικές (Μια πρώτη προσέγγιση) (1990)
Οδηγός Διάγνωσης της Αγροτικής Οικονομίας σε Τοπικό Επίπεδο (1990)
Oι Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες και η δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων απο την Τοπική Αυτοδιοίκηση (1990)
Οδηγός σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος για τους ΟΤΑ (1989)
Θέματα Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (1989)
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (1989)
Μελέτη Μηχανοργάνωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (1989)

Επιστροφή

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Πρόσφατες αναρτήσεις ιστοχώρου

Δείτε όλες τις αναρτήσεις... 

ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ