ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

2/8/2017

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017)

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
Σημείωση: Έγιναν σχέδια, μέχρι και τις 25/8/2017, τα Δελτία:
 • Δεκεμβρίου των ετών 2015 και 2016 των Δήμων και Περιφερειών.
 • Δεκεμβρίου ή Δ΄τριμήνου των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016 των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

26/6/2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 2017

Από τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2017, το στατιστικό δελτίο α) των Δήμων, β) των Περιφερειών και γ) των ΝΠΔΔ των Δήμων αλλάζει. (βλ. έγγραφο ΥΠΕΣ (19885/13.6.2017))

Τα επικαιροποιημένα αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων».

Σημείωση: Στο δελτίο των ΝΠΔΔ των Δήμων, ο κωδικός 071b πρέπει να ενημερωθεί από το δελτίο Μαρτίου / Α΄ τριμήνου 2017 και επομένως τα σχετικά δελτία θα γίνουν σχέδια.

9/11/2016

Πληροφορίες επί των γνωμών του Παρατηρητηρίου


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ στο 210.5214.734) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.1  
       
      02-08-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      26-06-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ (19885/13.6.2017) Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2017 α) των Δήμων, β) των Περιφερειών και γ) των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      03-05-2017 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-371/ 3.5.2017) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων A’ τριμήνου 2017 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      20-02-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 4900/17.2.2017 Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      06-02-2017 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-94/ 6.2.2017) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου των ΟΤΑ και των ΝΠ ΟΤΑ.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      03-02-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 3565/2.2.2017. Επικαιροποίηση του βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ 3565/2.2.2017 (pdf)
     • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
     •  
      03-02-2017 - Εγκύκλιος ΠΔ 80 2/100018/0026 30.12.2016 Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
     • Εγκύκλιος - Οδηγίες Μητρώου Δεσμεύσεων (pdf)
     •  
      17-01-2017 - Εγκύκλιος 1/16.1.2017. Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
     • Εγκύκλιος 1/16.1.2017 (pdf)
     •  
      07-11-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-952/ 7.11.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2016 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      26-10-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (1241/ 26.10.2016) Αποστολή Γνώμης Παρατηρητηρίου για τα σχέδια προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)

     •   Σελ.1