ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

16/3/2018

Ανάρτηση 24ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 24η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία από τις 13/3/2018 έως και τις 16/3/2018.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

14/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αρ. 2816/30.01.2018 (ΦΕΚ 350 Β' 07.02.2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έχει καταστεί υποχρεωτική η Μηνιαία υποβολή οικονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων για όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή όχι.

Επομένως, τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνησης και που μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν υποχρεωμένα να υποβάλλουν στοιχεία Τριμήνου, από τον Ιανουάριο του 2018 υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία σε Μηνιαία βάση, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην απόφαση.

Διευκρινίσεις επί του θέματος θα δοθούν με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, που θα σας αποσταλεί στις επόμενες ημέρες.

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, έχουν δημιουργηθεί τα Μηνιαία δελτία μηνός Ιανουαρίου 2018 για τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

6/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με το υπ’αριθμ. 1775/26-01-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αιτείται η επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων Δεκεμβρίου των ετών 2016 και 2017, για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, καθώς και Δεκεμβρίου ή Δ τριμήνου των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017, για τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Φορείς που επιθυμούν την επικαιροποίηση των ως άνω δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων πρέπει να στέλνουν σχετικό αίτημα από-οριστικοποίησης, μέσω e-mail στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να λάβουν σχετική έγκριση.

Τα αιτήματα θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: m.provataris@ypes.gr, s.giourouki@ypes.gr, m.stavridou@ypes.gr, g.karidas@ypes.gr, s.kirolyti@ypes.gr και θα αναφέρουν

 • το έτος που αφορά η επικαιροποίηση,
 • την καρτέλα στην οποία θα γίνουν οι αλλαγές
  (Έσοδα-Έξοδα-Ισολογισμός-Μητρώο Δεσμεύσεων) καθώς και
 • τα αντίστοιχα ποσά που θα ενσωματωθούν σε κάθε καρτέλα.

9/11/2016

Πληροφορίες επί των γνωμών του Παρατηρητηρίου


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε με email α) στο ΥΠΕΣ (m.provataris@ypes.gr) και β) στην ΕΕΤΑΑ (npdd@eetaa.gr) την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.1  
       
      14-02-2018 - Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 2816/30.01.2018 (ΦΕΚ 350 Β' 07.02.2018). Καθιστά υποχρεωτική την Μηνιαία υποβολή οικονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων για όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή όχι.
     • ΦΕΚ 350 Β' 07.02.2018 (pdf)
     •  
      30-01-2018 - Έγγραφο ΥΠΕΣ (1775/26.1.2018) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      18-01-2018 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 216/2.1.2018. Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ 216/2.1.2018 (pdf)
     •  
      05-10-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ (33623/5.10.2017) Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ μετά από έγγραφο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (επισυνάπτεται)
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      24-08-2017 - Εγκύκλιο 22 ΥΠΕΣ (28386/24.8.2017) Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
     • Εγκύκλιος ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      02-08-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      26-06-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ (19885/13.6.2017) Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2017 α) των Δήμων, β) των Περιφερειών και γ) των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      03-05-2017 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-371/ 3.5.2017) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων A’ τριμήνου 2017 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      20-02-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 4900/17.2.2017 Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      06-02-2017 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-94/ 6.2.2017) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου των ΟΤΑ και των ΝΠ ΟΤΑ.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)

     •   Σελ.1