ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

4/9/2017

Ανάρτηση πίνακα V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σχεδίων Π/Υ 2018

Αναρτήθηκε ο Πίνακας «V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» των Σχεδίων Π/Υ 2018, για τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η Οριστικοποίηση ώστε να θεωρηθεί ότι έχει γίνει υποβολή των Σχεδίων Π/Υ 2018.

31/8/2017

Σχέδια Προϋπολογισμού 2018

1. Αναρτήθηκαν τα σχέδια Π/Υ 2018 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (28386/24.8.2017)

2. Μπορείτε να αλλάξετε την περίοδο εκτέλεσης του Π/Υ 2017, η οποία ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του Π/Υ 2018, πατώντας «Επεξεργασία» στην καρτέλα «Υπογράφοντες» και επιλέγοντας στα «Στοιχεία» την κατάλληλη περίοδο.

3. Το Σχέδιο Π/Υ 2018, θεωρείται υποβληθέν μόνο μετά την οριστικοποίησή του.

2/8/2017

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017)

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
 (...)
Σημείωση: Έγιναν σχέδια, μέχρι και τις 4/9/2017, τα Δελτία:
 • Δεκεμβρίου των ετών 2015 και 2016 των Δήμων και Περιφερειών.
 • Δεκεμβρίου ή Δ΄τριμήνου των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016 των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

9/11/2016

Πληροφορίες επί των γνωμών του Παρατηρητηρίου


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ στο 210.5214.734) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.14  
       
      17-09-2010 - Εγκύκλιος 2/61968/0094 Υπ.Οικ. - Μηνιαία Δελτία Δήμων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
     • Μηνιαίο Δελτίο 2 (ΟΤΑ) (xls)
     • Μηνιαίο Δελτίο 1 (ΝΠΔΔ) (xls)
     • Εγκύκλιος (αντίγραφο) (pdf)

     •   Σελ.14