ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

6/2/2017

Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-94/6.2.2017)

Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-94/6.2.2017)
 1. Αποστολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου 2015 και Δ’ τριμήνου 2016 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού.
 2. Αποστολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

18/1/2017

Αλλαγές Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει οι αλλαγές της Εγκυκλίου 1/16.1.2017
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 25.1.2017 και 28.2.2017

10/1/2017

Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2017

Έχουν αναρτηθεί τα δελτία των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2017.
 • Συμπληρώστε τα δελτία, ΜΕΤΑ την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 • Στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ», με Επεξεργασία, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το διάστημα (6μηνο, 7μηνο κλπ), βάσει του οποίου έγιναν οι υπολογισμοί.

9/11/2016

Πληροφορίες επί των γνωμών του Παρατηρητηρίου


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ στο 210.5214.734) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.13  
       
      29-12-2010 - ΥΑ 74713 Βάση Δεδομένων Περιφερειών
     • Υπουργική απόφαση (pdf)
     •  
      15-11-2010 - Π.Δ. 113/2010 - Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
     • Διαύγεια (Υπ.Οικ)
     • Πρεδρικό Διάταγμα (pdf)
     •  
      17-09-2010 - Εγκύκλιος 2/61968/0094 Υπ.Οικ. - Μηνιαία Δελτία Δήμων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
     • Υπουργείο Οικονομικών
     • Μηνιαίο Δελτίο 3 (ΝΠΙΔ) (xls)
     • Μηνιαίο Δελτίο 2 (ΟΤΑ) (xls)
     • Μηνιαίο Δελτίο 1 (ΝΠΔΔ) (xls)
     • Εγκύκλιος (αντίγραφο) (pdf)

     •   Σελ.13