ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

22/02/2018

Ανάρτηση 21ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 21η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με ελλιπή οικονομικά στοιχεία έτους 2016.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

22/02/2018

Ανάρτηση 20ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 20η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία από 24/1/2018 έως και 15/2/2018.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

16/02/2018

Ανάρτηση 19ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 19η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει 5 Δήμους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

14/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αρ. 2816/30.01.2018 (ΦΕΚ 350 Β' 07.02.2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έχει καταστεί υποχρεωτική η Μηνιαία υποβολή οικονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων για όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή όχι.

Επομένως, τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνησης και που μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν υποχρεωμένα να υποβάλλουν στοιχεία Τριμήνου, από τον Ιανουάριο του 2018 υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία σε Μηνιαία βάση, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην απόφαση.

Διευκρινίσεις επί του θέματος θα δοθούν με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, που θα σας αποσταλεί στις επόμενες ημέρες.

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, έχουν δημιουργηθεί τα Μηνιαία δελτία μηνός Ιανουαρίου 2018 για τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

6/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με το υπ’αριθμ. 1775/26-01-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αιτείται η επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων Δεκεμβρίου των ετών 2016 και 2017, για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, καθώς και Δεκεμβρίου ή Δ τριμήνου των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017, για τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Φορείς που επιθυμούν την επικαιροποίηση των ως άνω δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων πρέπει να στέλνουν σχετικό αίτημα από-οριστικοποίησης, μέσω e-mail στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να λάβουν σχετική έγκριση.

Τα αιτήματα θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: m.provataris@ypes.gr, s.giourouki@ypes.gr, m.stavridou@ypes.gr, g.karidas@ypes.gr, s.kirolyti@ypes.gr και θα αναφέρουν

 • το έτος που αφορά η επικαιροποίηση,
 • την καρτέλα στην οποία θα γίνουν οι αλλαγές
  (Έσοδα-Έξοδα-Ισολογισμός-Μητρώο Δεσμεύσεων) καθώς και
 • τα αντίστοιχα ποσά που θα ενσωματωθούν σε κάθε καρτέλα.

25/01/2018

Ανάρτηση 18ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 18η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία από 19/1/2018 έως και 24/1/2018.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

19/01/2018

Ανάρτηση 17ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 17η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 16/1/2018 έως και 19/1/2018.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

16/01/2018

Ανάρτηση 16ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 16η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 10/1/2017 έως και 16/1/2018.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

11/01/2018

Ανάρτηση 15ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 15η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 28/12/2017 έως και 10/1/2018.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

10/1/2018

Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2018

Έχουν αναρτηθεί τα δελτία των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2018.

Συμπληρώστε τα δελτία, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ», με Επεξεργασία, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το διάστημα (6μηνο, 7μηνο κλπ), βάσει του οποίου έγιναν οι υπολογισμοί του επικυρωμένου Π/Υ

28/12/2017

Ανάρτηση 14ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 14η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει
 • τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 20/12/2017 έως και 28/12/2017.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

21/12/2017

Ανάρτηση 13ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 13η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 15/12/2017 έως και 20/12/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 15/12/2017 έως και 20/12/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

18/12/2017

Ανάρτηση 12ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 12η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 12/12/2017 έως και 15/12/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 12/12/2017 έως και 15/12/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

14/12/2017

Ανάρτηση 11ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 11η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 6/12/2017 έως και 12/12/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 6/12/2017 έως και 12/12/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

12/12/2017

Ανάρτηση 10ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 10η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 27/11/2017 έως και 6/12/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 27/11/2017 έως και 6/12/2017
 • Τους Φορείς που έχουν ενσωματώσει Σχέδιο π/υ αλλά έχουν ελλείψεις σε στατιστικά δελτία του τρέχοντος ή του προηγούμενου έτους
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

11/12/2017 22:00 Επαναφορά του συστήματος σε λειτουργία. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

29/11/2017

Ανάρτηση 9ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 9η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 22/11/2017 έως και 27/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 21/11/2017 έως και 27/11/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

23/11/2017

Ανάρτηση 8ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 8η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 14/11/2017 έως και 22/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 14/11/2017 έως και 21/11/2017
 • Τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει από 15/11/2017 έως και 22/11/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

17/11/2017

Ανάρτηση 7ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 7η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 8/11/2017 έως και 14/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 8/11/2017 έως και 14/11/2017
 • Τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει από 1/11/2017 έως και 15/11/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

09/11/2017

Ανάρτηση 6ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 6η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 1/11/2017 έως και 8/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 31/10/2017 έως και 8/11/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

04/11/2017

Ανάρτηση 5ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 5η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 24/10/2017 έως και 1/11/2017
 • Τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 6/10/2017 έως και 1/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 24/10/2017 έως και 31/10/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

25/10/2017

Ανάρτηση 4ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 4η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 16/10/2017 έως και 24/10/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 16/10/2017 έως και 24/10/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

19/10/2017

Ανάρτηση 3ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 3η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 6/10/2017 έως και 16/10/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 6/10/2017 έως και 16/10/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

11/10/2017

Ανάρτηση 2ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 2η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 29/9/2017 έως και 6/10/2017
 • Τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει έως και 6/10/2017 (έγινε ορθή επανάληψη στις 12/10/2017)
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει έως και 6/10/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

6/10/2017

Υποβολή στοιχείων Ισολογισμού και Μητρώου Δεσμεύσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2017.

Σε εφαρμογή του αρ. 33623/5.10.2017 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., παρακαλούνται όλοι οι στατιστικοί ανταποκριτές να έχουν συμπληρώσει:
 • μέχρι την Τρίτη 10-10-2017 τα πεδία των καρτελών «ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» και «ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ» του στατιστικού δελτίου Σεπτεμβρίου 2017

 • μέχρι την Πέμπτη 12-10-2017 τα πεδία της καρτέλας «ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του μηνιαίου δελτίου Οκτωβρίου 2017 με στοιχεία ισολογισμού με ημερομηνία αναφοράς την 10η Οκτωβρίου 2017. Για αυτόν το λόγο, το δελτίο του Οκτωβρίου έχει γίνει «ΣΧΕΔΙΟ». Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με το πώς θα προχωρήσει η υποβολή των στοιχείων ισολογισμού μετά από την ως άνω ημερομηνία.

02/10/2017

Ανάρτηση 1ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι γνώμες του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ όσων Δήμων έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο έως και τις 29/09/2017. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

4/9/2017

Ανάρτηση πίνακα V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σχεδίων Π/Υ 2018

Αναρτήθηκε ο Πίνακας «V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» των Σχεδίων Π/Υ 2018, για τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η Οριστικοποίηση ώστε να θεωρηθεί ότι έχει γίνει υποβολή των Σχεδίων Π/Υ 2018.

31/8/2017

Σχέδια Προϋπολογισμού 2018

1. Αναρτήθηκαν τα σχέδια Π/Υ 2018 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (28386/24.8.2017)

2. Μπορείτε να αλλάξετε την περίοδο εκτέλεσης του Π/Υ 2017, η οποία ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του Π/Υ 2018, πατώντας «Επεξεργασία» στην καρτέλα «Υπογράφοντες» και επιλέγοντας στα «Στοιχεία» την κατάλληλη περίοδο.

3. Το Σχέδιο Π/Υ 2018, θεωρείται υποβληθέν μόνο μετά την οριστικοποίησή του.

2/8/2017

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017)

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
 (...)
Σημείωση: Έγιναν σχέδια, μέχρι και τις 4/9/2017, τα Δελτία:
 • Δεκεμβρίου των ετών 2015 και 2016 των Δήμων και Περιφερειών.
 • Δεκεμβρίου ή Δ΄τριμήνου των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016 των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

9/11/2016

Πληροφορίες επί των γνωμών του Παρατηρητηρίου


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε με email στο ΥΠΕΣ (m.provataris@ypes.gr) και στην ΕΕΤΑΑ (npdd@eetaa.gr) την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.14  
       
      15-11-2010 - Π.Δ. 113/2010 - Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
     • Πρεδρικό Διάταγμα (pdf)
     •  
      17-09-2010 - Εγκύκλιος 2/61968/0094 Υπ.Οικ. - Μηνιαία Δελτία Δήμων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
     • Υπουργείο Οικονομικών
     • Μηνιαίο Δελτίο 3 (ΝΠΙΔ) (xls)
     • Μηνιαίο Δελτίο 2 (ΟΤΑ) (xls)
     • Μηνιαίο Δελτίο 1 (ΝΠΔΔ) (xls)
     • Εγκύκλιος (αντίγραφο) (pdf)

     •   Σελ.14