ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

3/5/2017

Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-371/3.5.2017)

Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-371/3.5.2017)
 • Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α΄ τριμήνου 2017 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

18/1/2017

Αλλαγές Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει οι αλλαγές της Εγκυκλίου 1/16.1.2017
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 25.1.2017 και 28.2.2017

10/1/2017

Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2017

Έχουν αναρτηθεί τα δελτία των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2017.
 • Συμπληρώστε τα δελτία, ΜΕΤΑ την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 • Στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ», με Επεξεργασία, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το διάστημα (6μηνο, 7μηνο κλπ), βάσει του οποίου έγιναν οι υπολογισμοί.

9/11/2016

Πληροφορίες επί των γνωμών του Παρατηρητηρίου


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ στο 210.5214.734) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.1  
       
      03-05-2017 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-371/ 3.5.2017) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων A’ τριμήνου 2017 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      20-02-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 4900/17.2.2017 Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      06-02-2017 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-94/ 6.2.2017) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου των ΟΤΑ και των ΝΠ ΟΤΑ.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      03-02-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 3565/2.2.2017. Επικαιροποίηση του βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ 3565/2.2.2017 (pdf)
     • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
     •  
      03-02-2017 - Εγκύκλιος ΠΔ 80 2/100018/0026 30.12.2016 Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
     • Εγκύκλιος - Οδηγίες Μητρώου Δεσμεύσεων (pdf)
     •  
      17-01-2017 - Εγκύκλιος 1/16.1.2017. Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
     • Εγκύκλιος 1/16.1.2017 (pdf)
     •  
      07-11-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-952/ 7.11.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2016 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      26-10-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (1241/ 26.10.2016) Αποστολή Γνώμης Παρατηρητηρίου για τα σχέδια προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      06-09-2016 - Εγκύκλιος 20/5.9.2016 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..
     • Εγκύκλιος 20/5.9.2016 (pdf)
     •  
      11-07-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-658/8.7.2016) 1.Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2.Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)

     •   Σελ.1