ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

14/12/2017

Ανάρτηση 11ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 11η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 6/12/2017 έως και 12/12/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 6/12/2017 έως και 12/12/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

12/12/2017

Ανάρτηση 10ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 10η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 27/11/2017 έως και 6/12/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 27/11/2017 έως και 6/12/2017
 • Τους Φορείς που έχουν ενσωματώσει Σχέδιο π/υ αλλά έχουν ελλείψεις σε στατιστικά δελτία του τρέχοντος ή του προηγούμενου έτους
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

11/12/2017 22:00 Επαναφορά του συστήματος σε λειτουργία. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

29/11/2017

Ανάρτηση 9ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 9η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 22/11/2017 έως και 27/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 21/11/2017 έως και 27/11/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

23/11/2017

Ανάρτηση 8ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 8η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 14/11/2017 έως και 22/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 14/11/2017 έως και 21/11/2017
 • Τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει από 15/11/2017 έως και 22/11/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

17/11/2017

Ανάρτηση 7ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 7η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 8/11/2017 έως και 14/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 8/11/2017 έως και 14/11/2017
 • Τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει από 1/11/2017 έως και 15/11/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

09/11/2017

Ανάρτηση 6ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 6η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 1/11/2017 έως και 8/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 31/10/2017 έως και 8/11/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

04/11/2017

Ανάρτηση 5ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 5η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 24/10/2017 έως και 1/11/2017
 • Τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 6/10/2017 έως και 1/11/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 24/10/2017 έως και 31/10/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

25/10/2017

Ανάρτηση 4ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 4η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 16/10/2017 έως και 24/10/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 16/10/2017 έως και 24/10/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

19/10/2017

Ανάρτηση 3ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 3η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 6/10/2017 έως και 16/10/2017
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει από 6/10/2017 έως και 16/10/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

11/10/2017

Ανάρτηση 2ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 2η παρτίδα γνωμών του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους εξής φορείς:
 • Τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο από 29/9/2017 έως και 6/10/2017
 • Τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει έως και 6/10/2017 (έγινε ορθή επανάληψη στις 12/10/2017)
 • Τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει έως και 6/10/2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

6/10/2017

Υποβολή στοιχείων Ισολογισμού και Μητρώου Δεσμεύσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2017.

Σε εφαρμογή του αρ. 33623/5.10.2017 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., παρακαλούνται όλοι οι στατιστικοί ανταποκριτές να έχουν συμπληρώσει:
 • μέχρι την Τρίτη 10-10-2017 τα πεδία των καρτελών «ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» και «ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ» του στατιστικού δελτίου Σεπτεμβρίου 2017

 • μέχρι την Πέμπτη 12-10-2017 τα πεδία της καρτέλας «ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του μηνιαίου δελτίου Οκτωβρίου 2017 με στοιχεία ισολογισμού με ημερομηνία αναφοράς την 10η Οκτωβρίου 2017. Για αυτόν το λόγο, το δελτίο του Οκτωβρίου έχει γίνει «ΣΧΕΔΙΟ». Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με το πώς θα προχωρήσει η υποβολή των στοιχείων ισολογισμού μετά από την ως άνω ημερομηνία.

02/10/2017

Ανάρτηση 1ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι γνώμες του ΠΟΑ επί των Σχ. Π/Υ όσων Δήμων έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο έως και τις 29/09/2017. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

4/9/2017

Ανάρτηση πίνακα V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σχεδίων Π/Υ 2018

Αναρτήθηκε ο Πίνακας «V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» των Σχεδίων Π/Υ 2018, για τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η Οριστικοποίηση ώστε να θεωρηθεί ότι έχει γίνει υποβολή των Σχεδίων Π/Υ 2018.

31/8/2017

Σχέδια Προϋπολογισμού 2018

1. Αναρτήθηκαν τα σχέδια Π/Υ 2018 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (28386/24.8.2017)

2. Μπορείτε να αλλάξετε την περίοδο εκτέλεσης του Π/Υ 2017, η οποία ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του Π/Υ 2018, πατώντας «Επεξεργασία» στην καρτέλα «Υπογράφοντες» και επιλέγοντας στα «Στοιχεία» την κατάλληλη περίοδο.

3. Το Σχέδιο Π/Υ 2018, θεωρείται υποβληθέν μόνο μετά την οριστικοποίησή του.

2/8/2017

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017)

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
 (...)
Σημείωση: Έγιναν σχέδια, μέχρι και τις 4/9/2017, τα Δελτία:
 • Δεκεμβρίου των ετών 2015 και 2016 των Δήμων και Περιφερειών.
 • Δεκεμβρίου ή Δ΄τριμήνου των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016 των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

9/11/2016

Πληροφορίες επί των γνωμών του Παρατηρητηρίου


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ στο 210.5214.734) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.2  
       
      17-01-2017 - Εγκύκλιος 1/16.1.2017. Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
     • Εγκύκλιος 1/16.1.2017 (pdf)
     •  
      07-11-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-952/ 7.11.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2016 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      26-10-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (1241/ 26.10.2016) Αποστολή Γνώμης Παρατηρητηρίου για τα σχέδια προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      06-09-2016 - Εγκύκλιος 20/5.9.2016 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..
     • Εγκύκλιος 20/5.9.2016 (pdf)
     •  
      11-07-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-658/8.7.2016) 1.Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2.Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      18-05-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (17007/ 16.5.2016) Υποβολή οικονομικών στοιχείων Α' Τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     • Πινακας φορέων που δεν υπέβαλαν (pdf)
     •  
      10-05-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-410/ 10.5.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      03-03-2016 - Διευκρινίσεις για την Οριστικοποίηση των Δελτίων
     • Διευκρινίσεις (pdf)
     •  
      26-02-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (4897/ 16.2.2016) Εγκύκλιος 7 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Οδηγίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων Ισολογισμού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 και στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      15-02-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (3894/ 9.2.2016) Υποβολή οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων της Αυτοδιοίκησης στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT).
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)

     •   Σελ.2