ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

2/8/2017

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017)

Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
Σημείωση: Έγιναν σχέδια, μέχρι και τις 25/8/2017, τα Δελτία:
 • Δεκεμβρίου των ετών 2015 και 2016 των Δήμων και Περιφερειών.
 • Δεκεμβρίου ή Δ΄τριμήνου των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016 των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

26/6/2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 2017

Από τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2017, το στατιστικό δελτίο α) των Δήμων, β) των Περιφερειών και γ) των ΝΠΔΔ των Δήμων αλλάζει. (βλ. έγγραφο ΥΠΕΣ (19885/13.6.2017))

Τα επικαιροποιημένα αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων».

Σημείωση: Στο δελτίο των ΝΠΔΔ των Δήμων, ο κωδικός 071b πρέπει να ενημερωθεί από το δελτίο Μαρτίου / Α΄ τριμήνου 2017 και επομένως τα σχετικά δελτία θα γίνουν σχέδια.

9/11/2016

Πληροφορίες επί των γνωμών του Παρατηρητηρίου


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ στο 210.5214.734) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.2  
       
      26-10-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (1241/ 26.10.2016) Αποστολή Γνώμης Παρατηρητηρίου για τα σχέδια προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      06-09-2016 - Εγκύκλιος 20/5.9.2016 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..
     • Εγκύκλιος 20/5.9.2016 (pdf)
     •  
      11-07-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-658/8.7.2016) 1.Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2.Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      18-05-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (17007/ 16.5.2016) Υποβολή οικονομικών στοιχείων Α' Τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     • Πινακας φορέων που δεν υπέβαλαν (pdf)
     •  
      10-05-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-410/ 10.5.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      03-03-2016 - Διευκρινίσεις για την Οριστικοποίηση των Δελτίων
     • Διευκρινίσεις (pdf)
     •  
      26-02-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (4897/ 16.2.2016) Εγκύκλιος 7 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Οδηγίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων Ισολογισμού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 και στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      15-02-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (3894/ 9.2.2016) Υποβολή οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων της Αυτοδιοίκησης στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT).
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      08-02-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-67/ 1.2.2016) Έγκαιρη υποβολή Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      01-02-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-73/ 1.2.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)

     •   Σελ.2