Οριστικός κατάλογος απορριπτέων γυναικών (Περίοδος 2012-2013)


ΚΩΔ.ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΚ. ΠΑΙΔΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ ΚΩΔ.ΔΟΜΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 61075 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (147) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 60888 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (145) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΑ 26055 ΚΟΚΑΛΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 74219 ΒΑΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 74219 ΒΑΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 74219 ΒΑΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 74219 ΒΑΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΡΟΥΝΗ ΡΟΔΟΠΗ 26892 ΓΡΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 254 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΡΟΥΝΗ ΡΟΔΟΠΗ 26892 ΓΡΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2 487 Α1.2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΡΟΥΝΗ ΡΟΔΟΠΗ 26892 ΓΡΙΒΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΡΟΥΝΗ ΡΟΔΟΠΗ 26892 ΓΡΙΒΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 36876 ΛΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 36876 ΛΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 36876 ΛΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3 27927 Α2 - Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 27927, στην κατηγορία Α2 * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 36876 ΛΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 4 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΑΓΑΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 60879 ΣΑΒΑΛΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (56) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (57) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 71405 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 1 29740 Α1.3 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 29740, στην κατηγορία Α1.3 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΑΝΝΑ 36817 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 254 Β2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 254, στην κατηγορία Β2 * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΑΝΝΑ 36817 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 487 Β2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 487, στην κατηγορία Β2 * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΑΝΝΑ 36817 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 896 Β2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 896, στην κατηγορία Β2 * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΑΝΝΑ 36817 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 126 Β2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 126, στην κατηγορία Β2 * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 33958 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 73 Γ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 33958 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 108 Γ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 33958 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3 98 Γ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ δ/δ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 33958 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 33958 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ 1 73 Γ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 33958 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ 2 108 Γ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 33958 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ 3 98 Γ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ δ/δ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 33958 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ 4 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 41060 ΤΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ     - * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΡΙΛΑ ΘΩΜΑΗ 59669 ΓΚΟΡΙΛΑ ΜΑΡΘΑ 1 108 Γ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (145) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΡΙΛΑ ΘΩΜΑΗ 59669 ΓΚΟΡΙΛΑ ΜΑΡΘΑ 2 73 Γ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (145) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74324 ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74324 ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 2 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74324 ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74324 ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 4 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74324 ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74324 ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74324 ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΚΟΥΓΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74324 ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΟΥΛΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 73580 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1 254 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΟΥΛΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 73580 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2 20328 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΟΥΛΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 73580 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 3 487 Α1.2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΓΟΥΛΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 73580 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 4 126 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΗ 16184 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 487 Α1.2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΗ 16184 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 254 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Υποβλήθηκε: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΗ 16184 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 20328 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΗ 16184 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 126 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 37552 ΧΑΛΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (146) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 37552 ΧΑΛΙΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 37552 ΧΑΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 32321 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ ΘΥΛΗ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 32321 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ ΘΥΛΗ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 32321 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ ΘΥΛΗ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 37608 ΝΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ -ΕΙΡΗΝΗ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ 64285 DAUTAS ΖΩΗ 1 487 Α1.1 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 487, στην κατηγορία Α1.1 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ 64285 DAUTAS ΖΩΗ 2 254 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 254, στην κατηγορία Α1.1 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΙΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 43632 ΚΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΙΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 43632 ΚΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΙΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 43632 ΚΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 3 20328 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑ ΠΟΥΛΙΑ 61063 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (148) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΧΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42534 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΧΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42534 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΧΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42534 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΧΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42534 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥ ΛΗΔΑ 72885 ΓΟΡΔΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 20328 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (56) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (30) της κατηγορίας Α1.2 * Δεν Ισχύει: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥ ΛΗΔΑ 72885 ΓΟΡΔΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΕΥΓΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 11216 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ     - * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΤΑ Α' Ή Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΖΕΥΓΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 11216 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ     - * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΤΑ Α' Ή Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΖΝΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 24085 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ     - * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 35495 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 35495 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 35495 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 35495 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 36593 ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 20995 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΟΜΗ Α - Β' ΒΑΡΔΙΑ * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 36593 ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 20994 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΟΜΗ Α - Α' ΒΑΡΔΙΑ * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 36593 ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 21000 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΟΜΗ Β - Α' ΒΑΡΔΙΑ * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 36593 ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 21007 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΟΜΗ Β' - Β' ΒΑΡΔΙΑ * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 43537 ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 43537 ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 43537 ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 43537 ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 43537 ΣΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 108 Γ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 43537 ΣΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 73 Γ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 60844 ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (146) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 42342 ΜΟΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     - * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση εργοδότη πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΠΑΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 36534 ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΠΑΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 36534 ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΠΑΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 36534 ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΠΑΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 36534 ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΒΟΝΑ-ΑΝΝΑ 42314 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ) * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΒΟΝΑ-ΑΝΝΑ 42314 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ) * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΟΥΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 11138 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΘΩΜΑΗ 1 73 Γ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ (λόγω αναπηρίας ή γήρατος) * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΟΥΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 11138 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΘΩΜΑΗ 2 108 Γ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ (λόγω αναπηρίας ή γήρατος) * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 36426 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * Δεν Ισχύει: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 36426 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 36426 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 36426 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 36476 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 36476 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 36476 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 3 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 36476 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 4 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 40949 ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (62) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 40949 ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (62) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 40949 ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 3 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (62) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 40949 ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 4 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (62) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 40949 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 40949 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 40949 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 3 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 40949 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 4 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΛΙΑΒΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 37597 ΣΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 61112 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (149) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 36450 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΑΓΝΗ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 36450 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΑΓΝΗ 2 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 36450 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΑΓΝΗ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 36450 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΑΓΝΗ 4 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 36450 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 36450 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ 2 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 36450 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 36450 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ 4 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 27482 ΜΠΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 20328 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 27482 ΜΠΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 254 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 37674 ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     - * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 14343 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δηλωθέν εισόδημα άνω των 40000
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 14343 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δηλωθέν εισόδημα άνω των 40000
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 48076 ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 20328 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 20328, στην κατηγορία Α2 * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 48076 ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 48076 ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (57) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (56) της κατηγορίας Α2 * Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 40196 ΖΙΩΓΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 40196 ΖΙΩΓΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 40196 ΖΙΩΓΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 37509 ΓΚΟΛΙΑ ΑΓΟΡΕΤΑ-ΣΤΑΥΡΙΝΑ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΝΤΙΔΑ ΟΛΓΑ 36796 ΜΠΑΝΤΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΓΑΠΗ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012 * Δεν Ισχύει: Βεβαίωση οτι ό σύζυγος της αιτούσας είναι μακροχρόνια άνεργος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΝΤΙΔΑ ΟΛΓΑ 36796 ΜΠΑΝΤΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΓΑΠΗ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012 * Δεν Ισχύει: Βεβαίωση οτι ό σύζυγος της αιτούσας είναι μακροχρόνια άνεργος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΝΤΙΔΑ ΟΛΓΑ 36796 ΜΠΑΝΤΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΓΑΠΗ 3 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012 * Δεν Ισχύει: Βεβαίωση οτι ό σύζυγος της αιτούσας είναι μακροχρόνια άνεργος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΝΤΙΔΑ ΟΛΓΑ 36796 ΜΠΑΝΤΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΓΑΠΗ 4 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης / ΟΑΕΔ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012 * Δεν Ισχύει: Βεβαίωση οτι ό σύζυγος της αιτούσας είναι μακροχρόνια άνεργος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΤΖΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 60531 ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1 1592 Γ - ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ * Δηλωθέν εισόδημα άνω των 40000
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΑΤΖΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 60531 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1592 Γ - ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ * Δηλωθέν εισόδημα άνω των 40000
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 36804 ΖΗΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 36804 ΖΗΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 36804 ΖΗΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 3 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 36804 ΖΗΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 4 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 38264 ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 38264 ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 34452 ΜΟΥΚΟΥ ΗΛΕΑΝΑ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση εργοδότη πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 34452 ΜΟΥΚΟΥ ΗΛΕΑΝΑ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση εργοδότη πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 34452 ΜΟΥΚΟΥ ΗΛΕΑΝΑ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση εργοδότη πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΜΠΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 34452 ΜΟΥΚΟΥ ΗΛΕΑΝΑ 4 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση εργοδότη πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΑΝΤΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΟΥΛΙΑ 11593 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΑΝΤΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΟΥΛΙΑ 11593 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΡΚΗ-ΑΜΘΗ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 75143 ΘΩΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 26676 Α2 - Η' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 75143 ΘΩΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 26673 Α2 - Ε' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 75143 ΘΩΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 26675 Α2 - Ζ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 75143 ΘΩΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 1 26676 Α2 - Η' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 75143 ΘΩΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2 26673 Α2 - Ε' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 75143 ΘΩΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 3 26675 Α2 - Ζ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΤΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 60833 ΜΟΥΛΟΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (155) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ 37757 ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 40692 ΚΟΥΤΕΛΑ ΖΩΗ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 40692 ΚΟΥΤΕΛΑ ΖΩΗ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 40692 ΚΟΥΤΕΛΑ ΖΩΗ 3 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 61532 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 98 Γ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ δ/δ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ * Δηλωθέν εισόδημα άνω των 40000
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΙΑ 14196 ΛΟΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 254 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (5) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (8) της κατηγορίας Α1.2 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΙΑ 14196 ΛΟΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2 20328 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (5) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (8) της κατηγορίας Α1.2 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΙΑ 14196 ΛΟΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3 487 Α1.2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (5) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (8) της κατηγορίας Α1.2 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 74033 ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 29729 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 74033 ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 74033 ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 254 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΑΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 74033 ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 20328 Α1.2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 60840 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΑΓΑΘΗ 1 110 Γ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ/δ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (148) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες (144) της κατηγορίας Γ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40214 ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40214 ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΡΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 43098 ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΑΚΟ-ΑΡΡΕΝ 1 20328 Α1.1 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 20328, στην κατηγορία Α1.1 * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΣΙΑΚΑΡΑ ΑΡΕΤΗ 61625 ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1 98 Γ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ δ/δ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΣΙΑΚΑΡΑ ΑΡΕΤΗ 61625 ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1 98 Γ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ δ/δ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΣΚΑΡΛΟΥ ΟΛΓΑ 71417 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 29740 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30) της κατηγορίας Α2 * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΑΜΠΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΪΑ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΑΜΠΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΪΑ 2 20328 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 20328, στην κατηγορία Α2 * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΑΜΠΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΪΑ 3 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΑΜΠΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΪΑ 4 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΑΜΠΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΑΜΠΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 20328 Α2 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 20328, στην κατηγορία Α2 * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΑΜΠΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΑΜΠΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 72973 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 60052 ΜΑΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση εργοδότη πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 60052 ΜΑΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση εργοδότη πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 60052 ΜΑΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 3 29812 Α2 - <ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ> - ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων * Δεν Υποβλήθηκε: Βεβαίωση εργοδότη πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΡΕΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 36653 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΟ 1 254 Α1.2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Υποβλήθηκε: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 34778 ΚΑΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 1 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του (για αλλοδαπές) * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 34778 ΚΑΡΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 20328 Α1.3 - ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μη αποδεκτή επιλογή Δομής Δεν υπάρχει η δομή 20328, στην κατηγορία Α1.3 * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας ή μετάφρασή του (για αλλοδαπές) * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΣΙΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 41096 ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1 254 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΝΑΤΑΣΑ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΣΙΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 41096 ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 896 Α2 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Σ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΣΙΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 41096 ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 3 487 Α2 - ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ" * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΦΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 25823 ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     - * Οι δομες δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού * Η αίτηση υποβλήθηκε από ΑΕΡΓΟ ή δεν δόθηκε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * Δεν έχει δοθεί κατάσταση μητέρας
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ KOH ΣΩΤΗΡΙΑ-ΖΩΗ 37687 ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗ ΗΛΙΑΝΑ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ KOH ΣΩΤΗΡΙΑ-ΖΩΗ 37687 ΖΑΡΝΑΚΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1 1326 Γ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ * Δεν Ισχύει: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας * Η ημερομηνία ισχύος δελτίου ανεργίας είναι μετά την 19/6/2012
41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ PAPAS ADELINA 60958 ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΜΔΡΟΣ 1 126 Α1.1 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Δεν Ισχύει: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης * Δεν Υποβλήθηκε: Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας