ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

11/7/2016

Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-658/8.7.2016

Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-658/8.7.2016)
1. Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
2. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

10/5/2016

Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-410/10.5.2016

Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-410/10.5.2016) για την Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων
Α’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3/3/2016

Διευκρινίσεις για την Οριστικοποίηση των Δελτίων

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος, τα μη οριστικοποιημένα μηνιαία στατιστικά δελτία θα οριστικοποιούνται αυτόματα στο τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Για παράδειγμα τα στατιστικά δελτία του Ιανουαρίου θα οριστικοποιηθούν την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, τα δελτία του Φεβρουαρίου την τελευταία ημέρα του Απριλίου κ.ο.κ.

Μετά την αυτόματη οριστικοποίησή τους τα σχετικά δελτία θα από-οριστικοποιούνται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣΔΑ.

Σημειώνεται ότι το χρονικό περιθώριο που δίνεται από την υποβολή του δελτίου μέχρι και την αυτόματη οριστικοποίησή του αποσκοπεί στο να πραγματοποιούνται από τους Φορείς προσθήκες ή διορθώσεις στα ήδη υποβληθέντα δελτία και προσαρμογές των εγγραφών στους ελέγχους που πραγματοποιούνται από το ΥΠΕΣΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση που έχουν οι Φορείς για υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων εντός των προθεσμιών που θέτουν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις δηλαδή μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη του μήνα αναφοράς.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι Φορείς που τελούν σε αδράνεια και έχουν μηδενικές κινήσεις οφείλουν να οριστικοποιούν τα δελτία τους εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών με μηδενικά ποσά.


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ στο 210.5214.734) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.1  
       
      11/07/2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-658/8.7.2016) 1.Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2.Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      18/05/2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (17007/ 16.5.2016) Υποβολή οικονομικών στοιχείων Α' Τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     • Πινακας φορέων που δεν υπέβαλαν (pdf)
     •  
      10/05/2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-410/ 10.5.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      03/03/2016 - Διευκρινίσεις για την Οριστικοποίηση των Δελτίων
     • Διευκρινίσεις (pdf)
     •  
      26/02/2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (4897/ 16.2.2016) Εγκύκλιος 7 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), Οδηγίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων Ισολογισμού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 και στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ.
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      15/02/2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (3894/ 9.2.2016) Υποβολή οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων της Αυτοδιοίκησης στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT).
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      08/02/2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-67/ 1.2.2016) Έγκαιρη υποβολή Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      01/02/2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-73/ 1.2.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      25/01/2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (2066/ 22.1.2016) Εγκύκλιος 3, Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ – Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      04/11/2015 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-1261/ 3.11.2015) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)

     •   Σελ.1