ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ


Χρήστες Google Chrome
     Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα
 
Χρήστες Internet Explorer ή Mozilla Firefox
     Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα
 

 Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-564/4.5.2015) 
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 29.5.2015  

   Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α’ τριμήνου 2015,
των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στοιχεία περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015

  Τροποποιήσεις Δελτίων 2015  

Έχουν τροποποιηθεί τα δελτία Ιανουαρίου 2015, Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔ.

Εγκύκλιος 6327/16.2.2015 Για Περιφέρειες και ΝΠΔΔ τους
Νέο Δελτίο για Περιφέρειες (xls) (16.2.2015)

Εγκύκλιος 6328/16.2.2015 Για Δήμους και ΝΠΔΔ τους
Νέο Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls) (16.2.2015)

Για τη συμπλήρωση των νέων κωδικών έγιναν Σχέδια όλα τα Οριστικά Δελτία Ιανουαρίου 2015


  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ στο 210.5214.734) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
      • Η υποβολή των στοιχείων των δελτίων γίνεται μόνο μεσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
       • Για την προετοιμασία των στοιχείων μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το αντίστοιχο αρχείο
       • Για κάθε Φορέα δημιουργήσετε ενα ξεχωριστό αντίγραφο και συμπληρώστε τα φύλλα excel με τα στοιχεία που ζητούνται.
         

       Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, μπορείτε να αποστείλετε τα στοιχεία
       σε excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση npdd@eetaa.gr αναφέροντας
       το όνομα του Στατιστικού Ανταποκριτή και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
       Ανακοινώσεις

           
         Επόμενη  

         Τελευταία  
        
       04/05/2015 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-564/ 4.5.2015) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α’ τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
      • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
      •  
       04/03/2015 - Ορθή επανάληψη Δελτίου για Δήμους και ΝΠΔΔ
      • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
      •  
       18/02/2015 - Εγκύκλιος 6327/16.2.2015 Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2015 των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.
      • Εγκύκλιος 6327/16.2.2015 (pdf)
      • Δελτίο για Περιφέρειες (xls)
      •  
       18/02/2015 - Εγκύκλιος 6328/16.2.2015 Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2015 των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.
      • Εγκύκλιος 6328/16.2.2015 (pdf)
      • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
      •  
       02/02/2015 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-103/ 2.2.2015) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
      • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
      •  
       27/01/2015 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-76/ 26.1.2015) Έγκαιρη υποβολή Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)
      • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
      •  
       23/12/2014 - Εγκύκλιος 55 (48633/ 10.12.2014) Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2015
      • Εγκύκλιος Υπ.Εσ. (pdf)
      •  
       26/11/2014 - Ενημέρωση Αρχείου Μητρώου Δεσμεύσεων
      • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
      •  
       25/11/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-1452/ 20.11.2014) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
      • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
      •  
       04/11/2014 - Ανάρτηση Γνώμης επί Σχεδίων Προϋπολογισμού 2015 στην Ηλεκτρονική Βάση ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ (Ορθή επανάληψη 6.11.2014)
      • Εγγρ. 41964/4.11.2014 (pdf)
      •  
       21/08/2014 - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.
      • ΚΥΑ 29530/25.7.2014 (pdf)
      •  
       21/08/2014 - Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.
      • ΚΥΑ 29531/25.7.2014 (pdf)


      • Επόμενη

       Τελευταία