ΥΠΕΣΑΗΔ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα 

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με Internet Explorer ή Mozilla Firefox,
χρησιμοποιήστε Google Chrome ή ακολουθήστε το

Εναλλακτική Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

  Σχέδια Προϋπολογισμού 2015  

  ΠΡΟΣΟΧΗ:   απαιτείται «Οριστικοποίηση»

Έχουν δημιουργηθεί τα Σχέδια Προϋπολογισμού 2015
των Περιφερειών, των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών,
σε εφαρμογή των

A. (ΚΥΑ 29530/25.7.2014) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.
και
B. (ΚΥΑ 29531/25.7.2014) Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.

Στην καρτέλα Υπογράφοντες με Επεξεργασία καθορίστε
το διάστημα (6μηνο, 7μηνο κλπ), τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς.


  

Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων

  

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, μπορείτε να αποστείλετε τα στοιχεία
σε excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση npdd@eetaa.gr αναφέροντας
το όνομα του Στατιστικού Ανταποκριτή και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ανακοινώσεις

    
  Επόμενη  

  Τελευταία  
 
21/08/2014 - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.
 • ΚΥΑ 29530/25.7.2014 (pdf)
 •  
  21/08/2014 - Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.
 • ΚΥΑ 29531/25.7.2014 (pdf)
 •  
  21/07/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (9017/Γ1-888/ 18.7.2014) (Ι) Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων έτους 2013 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΙΙ) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
 •  
  11/07/2014 - Δελτίο για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (με επιπλέον ελέγχους)
 • Δελτίο για ΝΠIΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (xls)
 •  
  26/06/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (7767/Γ1-778/ 24.6.2014) Έλεγχος και Διόρθωση Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων -- Δελτίο Δεκεμβρίου 2013
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
 •  
  02/05/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-500/ 29.4.2014) Παροχή Οικονομικών Στοιχείων των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) Α’ τριμήνου 2014.
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
 •  
  10/04/2014 - Ορθή επανάληψη Αρχείου Μητρώου Δεσμεύσεων και Δελτίου για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε.
 • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
 • Δελτίο για ΝΠIΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (xls)
 •  
  28/03/2014 - Ορθή επανάληψη Δελτίου για Δήμους και ΝΠΔΔ
 • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
 •  
  14/03/2014 - Εγκύκλιος 7 (49247/2013/ 11.3.2014) Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ - Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ – Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
 • Εγκύκλιος Υπ.Εσ. (pdf)
 • Δελτίο για Περιφέρειες (xls)
 • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
 • Δελτίο για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε.(xls)
 •  
  28/02/2014 - Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών (2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014) Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Εγκύκλιος Υπ.Οικ. (pdf)


 • Επόμενη

  Τελευταία