ΥΠΕΣΑΗΔ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα 

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με Internet Explorer,
χρησιμοποιήστε Mozilla Firefox ή Google Chrome


Έχουν γίνει Σχέδια τα δελτία Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014,
ώστε να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Εγκύκλιος 7 (49247/2013/11.3.2014)

— Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ
— Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ
— Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών
(2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014)

   Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων (pdf)  

Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls) (10.4.2014)  


  

Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων

  

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, μπορείτε να αποστείλετε τα στοιχεία
σε excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση npdd@eetaa.gr αναφέροντας
το όνομα του Στατιστικού Ανταποκριτή και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ανακοινώσεις

    
  Επόμενη  

  Τελευταία  
 
10/04/2014 - Ορθή επανάληψη Αρχείου για το Μητρώο Δεσμεύσεων
 • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
 •  
  10/04/2014 - Ορθή επανάληψη Δελτίου για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε.
 • Δελτίο για ΝΠIΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (xls)
 •  
  28/03/2014 - Ορθή επανάληψη Δελτίου για Δήμους και ΝΠΔΔ
 • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
 •  
  14/03/2014 - Εγκύκλιος 7 (49247/2013/ 11.3.2014) Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ - Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ – Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
 • Εγκύκλιος Υπ.Εσ. (pdf)
 • Δελτίο για Περιφέρειες (xls)
 • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
 • Δελτίο για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε.(xls)
 •  
  28/02/2014 - Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών (2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014) Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Εγκύκλιος Υπ.Οικ. (pdf)
 • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
 •  
  19/02/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-157/ 11.2.2014) Παροχή Οικονομικών Στοιχείων των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) Δ’ τριμήνου 2013 και Δ’ τριμήνου 2012.
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
 •  
  04/02/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-109/ 3.2.2014) Έγκαιρη ενημέρωση την Οικονομικών Στοιχείων 2012 και 2013 στη Βάση Οικονομικών Δεδομένων
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
 •  
  12/12/2013 - Εγκύκλιος (49864/6.12.2013) Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2014
 • Εγκύκλιος Υπ.Εσ. (pdf)
 • Παράρτημα-Οδηγίες (pdf)
 •  
  20/11/2013 - Εγκύκλιος 22 (46703/20.11.2013) Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2014 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων
 • Εγκύκλιος Υπ.Εσ. (pdf)


 • Επόμενη

  Τελευταία