ΥΠΕΣΑΗΔ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ


Χρήστες Google Chrome
     Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα
 
Χρήστες Internet Explorer ή Mozilla Firefox
     Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα
 

<Νέο>   Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2015   <Νέο>

  Έχουν αναρτηθεί τα δελτία για την συμπληρωση  
  των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2015  

Στην καρτέλα Υπογράφοντες, με Επεξεργασία,
καθορίστε το διάστημα (6μηνο, 7μηνο κλπ),
βάσει του οποίου έγιναν οι υπολογισμοί.

 Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-1452/20.11.2014) 
<Νέο>   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   <Νέο>

Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2014
των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Γνώμη Παρατηρητηρίου για τα Σχέδια ΠΥ 2015  

Στην καρτέλα Υπογράφοντες των Σχεδίων ΠΥ 2015
έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία της Γνώμης του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα σχετικά έγγραφα
σε μορφή Adobe PDF (pdf) ή MS Word (doc).


  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε στην ΕΕΤΑΑ (στο npdd@eetaa.gr ή με φαξ) και στο ΥΠΕΣ την απόφαση ορισμού του Στατιστικού ανταποκριτή και του αναπληρωτή του.
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
      • Η υποβολή των στοιχείων των δελτίων γίνεται μόνο μεσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
       • Για την προετοιμασία των στοιχείων μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το αντίστοιχο αρχείο
       • Για κάθε Φορέα δημιουργήσετε ενα ξεχωριστό αντίγραφο και συμπληρώστε τα φύλλα excel με τα στοιχεία που ζητούνται.
         

       Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, μπορείτε να αποστείλετε τα στοιχεία
       σε excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση npdd@eetaa.gr αναφέροντας
       το όνομα του Στατιστικού Ανταποκριτή και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
       Ανακοινώσεις

           
         Επόμενη  

         Τελευταία  
        
       26/11/2014 - Ενημέρωση Αρχείου Μητρώου Δεσμεύσεων
      • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
      •  
       25/11/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-1452/ 20.11.2014) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
      • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
      •  
       04/11/2014 - Ανάρτηση Γνώμης επί Σχεδίων Προϋπολογισμού 2015 στην Ηλεκτρονική Βάση ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ (Ορθή επανάληψη 6.11.2014)
      • Εγγρ. 41964/4.11.2014 (pdf)
      •  
       21/08/2014 - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.
      • ΚΥΑ 29530/25.7.2014 (pdf)
      •  
       21/08/2014 - Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.
      • ΚΥΑ 29531/25.7.2014 (pdf)
      •  
       21/07/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (9017/Γ1-888/ 18.7.2014) (Ι) Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων έτους 2013 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΙΙ) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
      • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
      •  
       11/07/2014 - Δελτίο για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (με επιπλέον ελέγχους)
      • Δελτίο για ΝΠIΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (xls)
      •  
       26/06/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (7767/Γ1-778/ 24.6.2014) Έλεγχος και Διόρθωση Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων -- Δελτίο Δεκεμβρίου 2013
      • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
      •  
       02/05/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-500/ 29.4.2014) Παροχή Οικονομικών Στοιχείων των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) Α’ τριμήνου 2014.
      • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
      •  
       10/04/2014 - Ορθή επανάληψη Αρχείου Μητρώου Δεσμεύσεων και Δελτίου για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε.
      • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
      • Δελτίο για ΝΠIΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (xls)
      •  
       28/03/2014 - Ορθή επανάληψη Δελτίου για Δήμους και ΝΠΔΔ
      • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
      •  
       14/03/2014 - Εγκύκλιος 7 (49247/2013/ 11.3.2014) Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ - Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ – Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
      • Εγκύκλιος Υπ.Εσ. (pdf)
      • Δελτίο για Περιφέρειες (xls)


      • Επόμενη

       Τελευταία