ΥΠΕΣΑΗΔ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα 

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με Internet Explorer,
χρησιμοποιήστε Mozilla Firefox ή Google Chrome


 Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-888/18.7.2014) 
<Νέο>   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 22.8.2014   <Νέο>

Ι. Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων έτους 2013 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ΙΙ. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (7767/Γ1-778/24.6.2014) 
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 22.8.2014  

Έλεγχος και Διόρθωση Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων
Δελτίο Δεκεμβρίου 2013

  Καρτέλα Μητρώου Δεσμεύσεων Ιουνίου 2014  

   Υπενθύμιση Υποβολής Προεγκρίσεων Προϋπολογισμού επομένων ετών
Εγκύκλιος Υπ.Οικονομικών 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014
(Παράγραφος ΙΑ10 σελ.20 και Παράρτημα «Δ»)
  

Αν δεν υπάρχουν προεγκρίσεις, επιλέξτε για επιβεβαίωση
το "Μη Ύπαρξη Προεγκρίσεων (Μηδενικός Πίνακας)"
στην πρώτη γραμμή της καρτέλας του Μητρώου Δεσμεύσεων.

  Καρτέλα ΙΙΙ.Ισολογισμός  

Οι αλλαγές στη στήλη  Μήνας Αναφοράς 
Δεκεμβρίου ενός έτους, μεταφέρονται αυτόματα
στη στήλη  Τέλος Προηγούμενου Έτους 
όλων των δελτίων του επόμενου έτους.

Εγκύκλιος 7 (49247/2013/11.3.2014)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τον ορθό υπολογισμό  
  των κωδικών 121, 131 και 132  
όλοι οι
4/βάθμιοι
κωδικοί σας
πρέπει να έχουν
συνυπολογιστεί σε
κάποιο από τα
 121x121a, 121b ή 121c 
131x131a, 131b ή 131c 
132x132a, 132b ή 132c 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Από το Δελτίο Απριλίου 2014,  
  ο κωδικός 13 είναι υπολογιζόμενος (131+132)  

— Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ
— Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ
— Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών
(2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014)

   Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων (pdf)  

Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls) (10.4.2014)  


  

Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων

  

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, μπορείτε να αποστείλετε τα στοιχεία
σε excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση npdd@eetaa.gr αναφέροντας
το όνομα του Στατιστικού Ανταποκριτή και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ανακοινώσεις

    
  Επόμενη  

  Τελευταία  
 
21/07/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-888/ 18.7.2014) (Ι) Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων έτους 2013 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΙΙ) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
 •  
  11/07/2014 - Δελτίο για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (με επιπλέον ελέγχους)
 • Δελτίο για ΝΠIΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (xls)
 •  
  26/06/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (7767/Γ1-778/ 24.6.2014) Έλεγχος και Διόρθωση Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων -- Δελτίο Δεκεμβρίου 2013
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
 •  
  02/05/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-500/ 29.4.2014) Παροχή Οικονομικών Στοιχείων των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) Α’ τριμήνου 2014.
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
 •  
  10/04/2014 - Ορθή επανάληψη Αρχείου Μητρώου Δεσμεύσεων και Δελτίου για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε.
 • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
 • Δελτίο για ΝΠIΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε. (xls)
 •  
  28/03/2014 - Ορθή επανάληψη Δελτίου για Δήμους και ΝΠΔΔ
 • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
 •  
  14/03/2014 - Εγκύκλιος 7 (49247/2013/ 11.3.2014) Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ - Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ – Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
 • Εγκύκλιος Υπ.Εσ. (pdf)
 • Δελτίο για Περιφέρειες (xls)
 • Δελτίο για Δήμους και ΝΠΔΔ (xls)
 • Δελτίο για ΝΠΙΔ, Επιχειρήσεις και Α.Ε.(xls)
 •  
  28/02/2014 - Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών (2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014) Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Εγκύκλιος Υπ.Οικ. (pdf)
 • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
 •  
  19/02/2014 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-157/ 11.2.2014) Παροχή Οικονομικών Στοιχείων των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) Δ’ τριμήνου 2013 και Δ’ τριμήνου 2012.
 • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)


 • Επόμενη

  Τελευταία