ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καρδίτσης (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρδίτσα

Ο οικισμός Καρδιτσομαγούλα προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Δελή Ιμπραήμ προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Νταούτι προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Κουμάδες προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Μοίρους προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Κρύα Βρύση προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Ρούσον προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Καμινάδαις προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Κουρτέσι προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Πιτσαρί προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Ίσαρι προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Σαρακίνα προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Φράγκον προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Παληόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Τσαούση προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Ζουλευκάρι προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Καπουτσέ προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τρικκάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Δ. Καρδίτσης (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικκάλων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Σαρακίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βάδεια προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Βίγλες προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Μαυρομαντήλα προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Καρδίτσης και υπάγεται στο νομό Τρικκάλων

Δ. Καρδίτσης (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τρικκάλων από το νομό Καρδίτσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καπουτσέ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπουτσέ

Ο οικισμός Πιτσαρί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσαρίου

Ο οικισμός Νταούτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νταουτίου

Ο οικισμός Παληόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληοκάστρου

Ο οικισμός Μοίρους αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοίρους

Ο οικισμός Ζουλευκάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζουλευκαρίου

Ο οικισμός Ίσαρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ίσαρι

Ο οικισμός Καρδιτσομαγούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδιτσομαγούλας

Ο οικισμός Κουρτέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρτεσίου

Ο οικισμός Ρούσον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρούσου

Ο οικισμός Κουμάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουμάδων

Ο οικισμός Φράγκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φράγκου

Ο οικισμός Τσιακούσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιακουσίου

Ο οικισμός Μαυρομαντήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζουλευκαρίου

Ο οικισμός Βίγλες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρούσου

Ο οικισμός Δελή Ιμπραήμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρούσου

Το όνομα του οικισμού Τσαούση του δήμου διορθώνεται σε Τσιακούσι

Ο οικισμός Βάδεια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καμινάδαις του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τρικκάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Δ. Καρδίτσης (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 82Α - 13/04/1944

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικκάλων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στο δήμο Καρδίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Αγιοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτεσιανόν αποσπάται από την κοινότητα Αρτεσιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδιτσομαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Καρδιτσομαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραγωγικόν αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσσον αποσπάται από την κοινότητα Ρούσσου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μύρινα αποσπάται από το δήμο Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από το δήμο Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελοπούλα αποσπάται από το δήμο Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από το δήμο Κάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίταμος αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωγρί αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοζογλόπι αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκαίικα αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αγαθή αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσουρον αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοπάπουλος αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίθηρον αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννουσαίικα αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντος αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Λάκκος αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από το δήμο Ιτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από το δήμο Μητρόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκον αποσπάται από το δήμο Μητρόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξινονέριον αποσπάται από το δήμο Μητρόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Μητρόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πορτίτσα αποσπάται από το δήμο Μητρόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργικόν αποσπάται από το δήμο Μητρόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Μητρόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Μητρόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδέα αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιούριον αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέριον αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνοσπηλιά αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιφώνιον αποσπάται από το δήμο Καλλιφωνίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρικα και προσάρτησή του στο δήμο Καρδίτσης

Εκτύπωση  Αρχείο csv