ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Θελπούσης (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βερβίτσα

  Ο οικισμός Τσερβίκος προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Συριάμον προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Μπουλιάρης προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Κατσουλιά προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Δεσμός προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Σπαθάρι προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Βάναινα προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Μάμωσι προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Μελιδώνι προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  Ο οικισμός Σκούνδου προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

  ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

  Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Τροπαίων

  Δ. Τροπαίων (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

  Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Θελπούσης

  ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

  Ο οικισμός Αλβάνιτσα αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χοτούζα αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βρεντεμπούγα αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλιάνι αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρένεσι αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 6Α - 28/02/1859

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βερβίτσα στον οικισμό Βυζίτζι

  ΦΕΚ 22Α - 13/06/1863

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βυζίτζι στον οικισμό Βερβίτσα

  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

  Ο οικισμός Τσερβίκος του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Δεσμός του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μάμωσι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μελιδώνι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Σκούνδου του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κόκλα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μπέχρου προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

  ΦΕΚ 70Α - 29/03/1911

  Ο οικισμός Βερβίτσα του δήμου μετονομάζεται σε Τρόπαια

  ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

  Ο οικισμός Σπάθαρης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπάθαρη

  Ο οικισμός Τρόπαια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τροπαίων

  Ο οικισμός Βρεντεμπούγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρεντεμπούγας

  Ο οικισμός Καλλιάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιάνων

  Ο οικισμός Ρένεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρενεσίου

  Ο οικισμός Κατσουλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσουλιάς

  Ο οικισμός Αλβάνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλβάνιτσας

  Ο οικισμός Βυζίκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυζικίου

  Ο οικισμός Βάναινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπάθαρη

  Ο οικισμός Μπέχρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρενεσίου

  Ο οικισμός Συριάμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιάς

  Ο οικισμός Μπουλιάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιάς

  Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιάς

  Το όνομα του οικισμού Σπαθάρι του δήμου διορθώνεται σε Σπάθαρης

  Το όνομα του οικισμού Καλιάνι του δήμου διορθώνεται σε Καλλιάνοι

  Το όνομα του οικισμού Βυζίτζι του δήμου διορθώνεται σε Βυζίκιον

  Ο δήμος καταργείται

  Κ. Τροπαίων (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρόπαια από το δήμο Τροπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

  16/05/1928

  Αναγνώριση του οικισμού Σκούντον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τροπαίων

  19/03/1961

  Αναγνώριση του οικισμού Μελιδόνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Τροπαίων

  14/03/1971

  Ο οικισμός Σκούντον της κοινότητας καταργείται.

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Τρόπαια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τροπαίων

  Ο οικισμός Μελιδόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

  Η κοινότητα καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv