Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

  20-04-1835

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κόκλα

  Ο οικισμός Καπαρέλι προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Παραπούγγια προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Μπάλτσα προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Λιουτοφή προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  ΦΕΚ 58Α - 24/10/1836

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόκλα στον οικισμό Καπαρέλι

  ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

  Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Κατσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  Ο οικισμός Μπούμπακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

  ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

  Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κατσούλα αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μπούμπακα αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καπαρέλι στον οικισμό Κόκλα

  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

  Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κατσούλα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μπούμπακα του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 25Α - 22/04/1867

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόκλα στον οικισμό Καπαρέλι

  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

  Το όνομα του οικισμού Λιουτοφή του δήμου διορθώνεται σε Λουτουφί

  Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

  Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

  Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

  Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

  ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

  Ο οικισμός Μπάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάλτσης

  Ο οικισμός Παραπούγγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραπουγγίων

  Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαριμαρίου

  Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπαρελίου

  Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόκλας

  Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλτσης

  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπαρελίου

  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κόκλας

  Ο δήμος καταργείται

  Κ. Κόκλας (Αττικής και Βοιωτίας)

  ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκλα από το δήμο Πλαταιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 29Β - 24/03/1916

  Ο οικισμός Κόκλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαταιαί

  Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαταιών

  Κ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

  ΦΕΚ 29Β - 24/03/1916

  Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κόκλας

  16/10/1940

  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών

  ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

  Κ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

  ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

  19/03/1961

  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

  Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πλαταιών

  Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

  ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

  Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πλαταιών

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο Λεύκτρων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από την κοινότητα Λουτουφίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πλαταιαί στον οικισμό Καπαρέλλιον Πλαταιών

  18/03/2001

  Ο νέος οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καπαρελλίου

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Πλαταιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv