Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κόκλα

Ο οικισμός Καπαρέλι προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Παραπούγγια προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Μπάλτσα προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Λιουτοφή προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

ΦΕΚ 58Α - 24/10/1836

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόκλα στον οικισμό Καπαρέλι

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Κατσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

Ο οικισμός Μπούμπακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλαταιών

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσούλα αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούμπακα αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καπαρέλι στον οικισμό Κόκλα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατσούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούμπακα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 22/04/1867

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόκλα στον οικισμό Καπαρέλι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Λιουτοφή του δήμου διορθώνεται σε Λουτουφί

Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάλτσης

Ο οικισμός Παραπούγγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραπουγγίων

Ο οικισμός Δαριμάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαριμαρίου

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπαρελίου

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόκλας

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλτσης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπαρελίου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κόκλας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κόκλας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόκλα από το δήμο Πλαταιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29Β - 24/03/1916

Ο οικισμός Κόκλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαταιαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαταιών

Κ. Πλαταιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 29Β - 24/03/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κόκλας

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πλαταιών

Δ. Πλαταιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πλαταιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο Λεύκτρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από την κοινότητα Λουτουφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πλαταιαί στον οικισμό Καπαρέλλιον Πλαταιών

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καπαρελλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πλαταιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv  

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

Χρήσιμες συνδέσεις

Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ 2014-2020
   ΥΠΕΣ
   ΚΕΔΕ
ΕΝΠΕ
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ