ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Τριπόλεως (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τρίπολις

  Ο οικισμός Σέχι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Μπασιάκον προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Ματσαγρά προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Μπόσουνα προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Μερκοβούνι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Μπεντένι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Περιθώρι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Συλίμνα προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Καρτερόλι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Μονή Επάνω Χρέπας προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  Ο οικισμός Ζαράκωβα προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

  ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

  Ο οικισμός Συλίμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

  Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

  Ο οικισμός Ζαράκωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

  ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

  Ο οικισμός Παλλάντιον (Θάνα) αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μπεσίρι αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μπολέτα αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Μονή Επάνω Χρέπας του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

  Ο οικισμός Ματσαγρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματσαγρά

  Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

  Ο οικισμός Μπεσίρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεσιρίου

  Ο οικισμός Θάνας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θάνα

  Ο οικισμός Μερκοβούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μερκοβουνίου

  Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεντενίου

  Ο οικισμός Μπόσουνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

  Ο οικισμός Μπολέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσιρίου

  Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσιρίου

  Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θάνα

  Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μερκοβουνίου

  Το όνομα του οικισμού Παλλάντιον (Θάνα) του δήμου διορθώνεται σε Θάνα

  16/05/1928

  Ο οικισμός Μπασιάκον του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Σέχι του δήμου καταργείται.

  05/04/1981

  Αναγνώριση του οικισμού Μηλιά Τριπόλεως και προσάρτησή του στο δήμο Τριπόλεως

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Εύανδρον αποσπάται από την κοινότητα Ευάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Θάνας αποσπάται από την κοινότητα Θάνα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Περπατάρης αποσπάται από την κοινότητα Θάνα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σανατώριον Μάκρης αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μερκοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Μερκοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλλάντιον αποσπάται από την κοινότητα Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πέλαγος αποσπάται από την κοινότητα Πελάγους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από την κοινότητα Περθωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Επάνω Χρέπας αποσπάται από την κοινότητα Περθωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκοπή αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στο δήμο

  Δ. Τρίπολης (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άκρα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κερασίτσα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γαρέα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τζίβας αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γιοκαραίικα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρίζαι αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στρίγκος αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στάδιον αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαυρίκι αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δεμίριον αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αλέα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ψηλή Βρύση αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μανθυρέα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιθοβούνια αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μπουζαναίικα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αχούρι αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βούρβουρα αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βουτούχος αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κολλίναι αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βλαχοκερασέα αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάψας αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νέος Καρδαράς αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σάγκα αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεστάνη αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πικέρνης αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Βαρσών αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παρόρι αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγιωργίτικα αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καρδαράς αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ορχομενός αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χωτούσσα αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λεβίδι αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Κανδήλας αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ροεινόν αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαίναλον αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χρυσοβίτσι αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάτω Δαβιά αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πιάνα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δαβιά αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σιλίμνα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τσελεπάκος αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλτεζαί αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουβέλια αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγριακόνα αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιανός αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαυρογιάννης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ασέα αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αθήναιον αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κεραστάρης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάτω Ασέα αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχούνη αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μάναρης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βαλτέτσι αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πάπαρης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μανιάτης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Καλτεζών αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αραχαμίται αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δόριζας αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Εκτύπωση  Αρχείο csv