ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Δράμας (Δράμας)

  ΦΕΚ 248Α - 03/12/1918

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δράμα

  ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

  Ο οικισμός Εσκή-Κιόϊ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

  Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Δράμας

  Ο οικισμός Λατζίστα προσαρτάται στο δήμο Δράμας

  Ο οικισμός Τσάϊ-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

  Ο οικισμός Σανδήκ-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

  Ο οικισμός Γενή-Τσιφλίκ προσαρτάται στο δήμο Δράμας

  ΦΕΚ 67Α - 18/03/1920

  Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα Βησωτσάνης και προσαρτάται στο δήμο

  18/12/1920

  Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

  Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

  ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

  Ο οικισμός Ζίψα αποσπάται από την κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαχαλετζίκ αποσπάται από την κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

  Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρανόβου

  ΦΕΚ 7Α - 12/01/1925

  Ο οικισμός Τσάϊ-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Αμισός

  ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

  Ο οικισμός Εσκή-Κιόϊ του δήμου μετονομάζεται σε Νικοτσάρας

  Ο οικισμός Λατζίστα του δήμου μετονομάζεται σε Προάστειον

  Ο οικισμός Γενή-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Σεβαστιανόν

  16/05/1928

  Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας του δήμου καταργείται.

  Αναγνώριση του οικισμού Πασαλή Τσιφλίκ και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

  ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

  Ο οικισμός Ζίψα του δήμου μετονομάζεται σε Τιμόθεος

  Ο οικισμός Τσαλή Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Μαυρότοπος

  Ο οικισμός Σανδήκ-Τσιφλίκ του δήμου μετονομάζεται σε Αρκαδικός

  Ο οικισμός Μαχαλετζίκ του δήμου μετονομάζεται σε Ταξιάρχης

  ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

  Ο οικισμός Μαυρότοπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυροτόπου

  Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυροτόπου

  16/10/1940

  Ο οικισμός Σεβαστιανόν του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Σεβάστεια

  Ο οικισμός Πασαλή Τσιφλίκ του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

  Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάκια και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

  07/04/1951

  Ο οικισμός Τιμόθεος του δήμου καταργείται.

  19/03/1961

  Ο οικισμός Προάστειον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

  Ο οικισμός Νέα Αμισός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

  Ο οικισμός Αρκαδικός του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του δήμου

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από την κοινότητα Αργυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλλίφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιφύτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλός Αγρός αποσπάται από την κοινότητα Καλού Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουδούνια αποσπάται από την κοινότητα Κουδουνίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιβαδερόν αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδερού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δενδράκια αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδερού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Μακρυπλαγίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μακρυπλάγιον αποσπάται από την κοινότητα Μακρυπλαγίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαυρόβατος αποσπάται από την κοινότητα Μαυροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μικροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Μυλοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεταμόρφωσις Σωτήρος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χωριστή αποσπάται από την κοινότητα Χωριστής και προσαρτάται στο δήμο

  18/03/2001

  Ο οικισμός Φυλάκιον του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Σιδηρόνερον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλλίκαρπον αποσπάται από την κοινότητα Σιδηρονέρου και προσαρτάται στο δήμο

  09/05/2011

  Αναγνώριση του οικισμού Τιμόθεος και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

  Αναγνώριση του οικισμού Χαράδρα και προσάρτησή του στο δήμο Δράμας

  Εκτύπωση  Αρχείο csv