Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκρασδενίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκράσδενι

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Τσέρνα αποσπάται από την κοινότητα Ραχώβης, Ορόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρακίτσκα αποσπάται από την κοινότητα Ρακίτσκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούετς αποσπάται από την κοινότητα Ρακίτσκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τέρνα (Τύρνοβον Βιγλίτσης) αποσπάται από την κοινότητα Ρακίτσκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαγραδέτσι αποσπάται από την κοινότητα Ρακίτσκης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ομέχοβον προσαρτάται στην κοινότητα Γκρασδενίου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Γκράσδενι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βροντερό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βροντερού

Κ. Βροντερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκρασδενίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τέρνα (Τύρνοβον Βιγλίτσης) της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγκαθωτόν

16/05/1928

Ο οικισμός Ζαγραδέτσι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρακίτσκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σούετς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσέρνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ομέχοβον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης και υπάγεται στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

Κ. Βροντερού (Καστοριάς)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς από την επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς και υπάγεται στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης

Κ. Βροντερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 54Α - 13/03/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Φλωρίνης του νομού Φλωρίνης από την επαρχία Καστοριάς του νομού Καστοριάς

ΦΕΚ 95Α - 28/05/1957

Ο οικισμός Πυξός αποσπάται από την κοινότητα Πυξού και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Αγκαθωτόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πυξός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βροντερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρεσπών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv