Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Κ. Τζουμαγιάς (Σερρών)

  ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

  Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τζουμαγιά

  Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  Ο οικισμός Μπάλτζα προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  Ο οικισμός Ερνή - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  Ο οικισμός Χαζνατάρ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  Ο οικισμός Τσαβδάρ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  Ο οικισμός Δολάπ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  Ο οικισμός Ορμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  Ο οικισμός Αλή - Πασά προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  18/12/1920

  Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

  Ο οικισμός Μπάλτζα της κοινότητας καταργείται.

  Αναγνώριση του οικισμού Μικρή Μπρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τζουμαγιάς

  ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

  Ο οικισμός Τζουμαγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηράκλεια

  Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρακλείας

  Κ. Ηρακλείας (Σερρών)

  ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

  Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζουμαγιάς

  ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

  Ο οικισμός Ερνή - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερνή-Κιόϊ

  Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερνή-Κιόϊ

  ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

  Ο οικισμός Τσαβδάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψωμοτόπιον

  Ο οικισμός Χαζνατάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοχώραφα

  ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

  Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερνή-Κιόϊ

  ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

  Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα Ερνή-Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

  Ο οικισμός Ορμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοχώριον

  ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

  Ο οικισμός Αλή - Πασά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεροχώρι

  Ο οικισμός Δολάπ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαρακατσανέϊκον

  ΦΕΚ 37Α - 16/03/1928

  Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δασοχωρίου

  Ο οικισμός Ψωμοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δασοχωρίου

  16/05/1928

  Ο οικισμός Μικρή Μπρίνα της κοινότητας καταργείται.

  ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

  Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοχωράφων

  ΦΕΚ 249Α - 31/07/1932

  Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωράφων και προσαρτάται στην κοινότητα

  16/10/1940

  Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια της κοινότητας καταργείται.

  ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

  Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ηρακλείας

  Δ. Ηρακλείας (Σερρών)

  ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

  Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ηρακλείας

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Βαλτερό αποσπάται από την κοινότητα Βαλτερού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ψωμοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καρπερή αποσπάται από την κοινότητα Καρπερής και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από την κοινότητα Κοιμήσεως και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιθότοπος αποσπάται από την κοινότητα Λιθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ποντισμένον αποσπάται από την κοινότητα Ποντισμένου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σιμών αποσπάται από την κοινότητα Ποντισμένου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωράφων και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χείμαρρος αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιβαδοχώριον αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλόκαστρον αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βαρικόν αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τριάς αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στρυμονικόν αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ζευγολατιό αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

  Εκτύπωση  Αρχείο csv