Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σουφλίου (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σουφλίον

Ο οικισμός Ντιστιμπάκ προσαρτάται στην κοινότητα Σουφλίου

Ο οικισμός Γιαννούλη προσαρτάται στην κοινότητα Σουφλίου

Ο οικισμός Σιδηρώ προσαρτάται στην κοινότητα Σουφλίου

Ο οικισμός Τσιφλικάκι προσαρτάται στην κοινότητα Σουφλίου

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σουφλίου

Δ. Σουφλίου (Έβρου)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σουφλίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ντιστιμπάκ του δήμου μετονομάζεται σε Γαβριά

Ο οικισμός Τσιφλικάκι του δήμου μετονομάζεται σε Κτήμα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Δασικαί Τοποθεσίαι (Δοδράζα, Κερασιά , Τρικάκι και προσάρτησή του στο δήμο Σουφλίου

16/10/1940

Ο οικισμός Δασικαί Τοποθεσίαι (Δοδράζα, Κερασιά , Τρικάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτρωνιά αποσπάται από την κοινότητα Δαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Δαδιάς αποσπάται από την κοινότητα Δαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαδιά αποσπάται από την κοινότητα Δαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνοφωλεά αποσπάται από την κοινότητα Κορνοφωλεάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κορνοφωλεάς αποσπάται από την κοινότητα Κορνοφωλεάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκόφωτος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόφως αποσπάται από την κοινότητα Λυκόφωτος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγυνά αποσπάται από την κοινότητα Λαγυνών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δροσιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προβατών αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρα αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταύρη αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλακτόν αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τυχερόν αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από το δήμο Τυχερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβαρα αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δέρειον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρυμβος αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γονικόν αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροκκλήσιον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Δέρειον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμόριον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσσα αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτοκκλήσιον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριάνη αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρικον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακή αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρόλοφος αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Ορφέα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μικρού Δερείου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv