Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ιάσμου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ίασμος

Ο οικισμός Πολύαρνον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Τάλης προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Διχάλα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Άσκυλον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Εύθυμον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Πολύανθος προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Κάβος προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Κρυστάλλη προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Σήμα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Τρίκορφον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Πελεκητή προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Αστραία προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Αμαξάδες προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Ιππικόν προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Κοπτερόν προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Μελίταινα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Σύλλιον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Ταγγαίον προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Μοναχοί προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

Ο οικισμός Κατσίκα προσαρτάται στην κοινότητα Ιάσμου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμβροσίας

ΦΕΚ 274Α - 23/09/1933

Ο οικισμός Πολύανθος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυάνθου

Ο οικισμός Σύλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Διχάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Κρυστάλλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Σήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Άσκυλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυάνθου

ΦΕΚ 252Α - 29/09/1948

Ο οικισμός Μωσαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Διαλαμπή αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Αμαξάδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαξάδων

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαξάδων

Ο οικισμός Κατσίκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαξάδων

Ο οικισμός Μοναχοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμαξάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ίασμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιάσμου

Ο οικισμός Διαλαμπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Ιππικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Εύθυμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Τάλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Κοπτερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Μελίταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Ταγγαίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Αστραία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Μωσαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Ο οικισμός Πολύαρνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιάσμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv