Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Κ. Παλαιών Ρουμάτων (Χανίων)

  ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

  Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Παλαιά Ρούματα

  Ο οικισμός Κεχρές προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Ο οικισμός Πλατανές προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Ο οικισμός Ξεναλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Ο οικισμός Πεταλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Ο οικισμός Αρχοντικά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Ο οικισμός Δαρατσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Ο οικισμός Ληδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Ο οικισμός Πατελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Ο οικισμός Άνω Κεφάλα προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

  Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα Ανώσκελης και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

  Ο οικισμός Ξεναλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

  Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

  ΦΕΚ 66Α - 19/04/1927

  Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανώσκελης

  16/10/1940

  Ο οικισμός Αρχοντικά της κοινότητας καταργείται.

  Ο οικισμός Δαρατσιανά της κοινότητας καταργείται.

  Ο οικισμός Ληδιανά της κοινότητας καταργείται.

  Ο οικισμός Πατελιανά της κοινότητας καταργείται.

  Αναγνώριση του οικισμού Βαβουλέδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Αναγνώριση του οικισμού Κατζιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Αναγνώριση του οικισμού Νεαρά Εσιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Αναγνώριση του οικισμού Πανανιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  ΦΕΚ 33Α - 09/02/1948

  Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουκολιών

  19/03/1961

  Αναγνώριση του οικισμού Μπουγουκλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Αναγνώριση του οικισμού Μιχαλιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Αναγνώριση του οικισμού Λουφαρδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Αναγνώριση του οικισμού Ληδιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  Αναγνώριση του οικισμού Πατελιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων

  14/03/1971

  Ο οικισμός Πανανιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νεαρά Εσιανά της κοινότητας

  Ο οικισμός Πατελιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιά Ρούματα της κοινότητας

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κεχρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Μιχαλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Μπουγουκλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Λουφαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Ληδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Νεαρά Εσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Βαβουλέδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Κατζιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Ο οικισμός Παλαιά Ρούματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουκολιών

  Η κοινότητα καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv