Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Ορχομενού (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεβίδι

  Ο οικισμός Κακούρι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  Ο οικισμός Σιμιάδες προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  Ο οικισμός Κάψιας προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  Ο οικισμός Μονή Κλήμεντος προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  Ο οικισμός Καλπάκι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  Ο οικισμός Ρούσσης προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  Ο οικισμός Νούδαμον προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  Ο οικισμός Μποντιά προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  Ο οικισμός Μονή Μπεζενίκου προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

  ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

  Ο οικισμός Κακούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κακουρίου

  Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κακουρίου

  Ο οικισμός Κάψιας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κακουρίου

  Ο οικισμός Μονή Κλήμεντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κακουρίου

  ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

  Ο οικισμός Μπεζενίκον αποσπάται από το δήμο Νάσων και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

  Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από το δήμο Καφυών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο Καφυών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Κανδήλας αποσπάται από το δήμο Καφυών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πλέσια αποσπάται από το δήμο Καφυών και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

  Ο οικισμός Μονή Μπεζενίκου του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

  Ο οικισμός Μονή Κανδήλας του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Πλέσια του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Νούδαμον του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

  Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κανδήλας

  Ο οικισμός Μπεζενίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεζενίκου

  Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποντιάς

  Ο οικισμός Λεβίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεβιδίου

  Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κανδήλας

  Ο οικισμός Καλπάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μποντιάς

  Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μποντιάς

  Ο δήμος καταργείται

  Κ. Καλπακίου (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 17Α - 16/01/1934

  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλπάκι από την κοινότητα Λεβιδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

  Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από την κοινότητα Λεβιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

  Ο οικισμός Καλπάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορχομενός

  Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορχομενού

  Κ. Ορχομενού (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

  Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλπακίου

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Ορχομενός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβιδίου

  Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβιδίου

  Η κοινότητα καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv