Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Λευκιμμαίων (Κερκύρας)

  ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Θεόδωρος

  Ο οικισμός Ποτάμιον προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Ριγγλάδες προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Αναπλάδες προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Μελίκια προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Σπαρτερό προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Δραγωτινά προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Κρητικά προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Θεόδωρος στον οικισμό Περιβόλι

  Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 13Α - 27/04/1873

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιβόλι στον οικισμό Ριγγλάδες

  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

  Ο οικισμός Πανδάτικα προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  Ο οικισμός Κάβος προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

  ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

  Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

  ΦΕΚ 166Α - 17/07/1903

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ριγγλάδες στον οικισμό Λευκίμη

  Ο οικισμός Ριγγλάδες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

  Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

  Ο οικισμός Αναπλάδες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

  Ο οικισμός Ποτάμιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

  Ο οικισμός Μελίκια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

  Αναγνώριση του οικισμού Λευκίμη και προσάρτησή του στο δήμο Λευκιμμαίων

  ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

  Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργυράδων

  Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

  Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβολίου

  Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χλωμού

  Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

  Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

  Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

  Ο οικισμός Σπαρτερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

  Ο οικισμός Πανδάτικα ή Πεντάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

  Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυράδων

  Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυράδων

  Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

  Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

  Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

  Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

  Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

  Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολίου

  Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ριγγλάδων

  Ο δήμος καταργείται

  Ο οικισμός Λευκίμη του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 29Α - 21/03/1986

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λευκίμμη από την κοινότητα Άνω Λευκίμμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στο δήμο

  17/03/1991

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Λευκίμμη στον οικισμό Λευκίμμη

  Ο οικισμός Άνω Λευκίμμη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμμη του δήμου

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από την κοινότητα Βιταλάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από την κοινότητα Βιταλάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv