Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φιλίππων (Καβάλας)

ΦΕΚ 105Α - 06/07/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρηνίδες από την κοινότητα Κρηνίδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λυδία αποσπάται από την κοινότητα Λυδίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από την κοινότητα Πολυστύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πολυστύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλεώνας αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αεροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσφυγες αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από την κοινότητα Κορυφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιά αποσπάται από την κοινότητα Λιμνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Καβάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύνερον αποσπάται από την κοινότητα Πολυνέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυνέρου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αεροδρόμιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βρυσούλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Αμυγδαλεώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Πρόσφυγες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Λυδία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Λιμνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Κρηνίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καβάλας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv