ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αποδωτίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεγάλη Λομποτινά

Ο οικισμός Μικρά Λομποτινά προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Κοζίτσα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Πόδος προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Αμόρανη προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Βελτοψίστα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Σέλος προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Ανδριβίστα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Άκθρυος (Αυθριανή) προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Χρύσοβον προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Νίσβαρη προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Λιμνίτσα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Βετολίστα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Ελετζούς προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

ΦΕΚ 66Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίσκα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοϊτσά αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουλίστα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρωμίνιανη αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηλίστα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Παλούκοβα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Παλούκοβα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτίστα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σογάτα αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άκθρυος (Αυθριανή) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελίσκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυτίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σογάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελβίτσαινα προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

Ο οικισμός Ασπριά προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

ΦΕΚ 23Α - 27/06/1849

Ο οικισμός Βετολίστα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεγάλη Λομποτινά ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1869

Ο οικισμός Σκλήθρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Σκιαδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Βοϊτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Κουκουλίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Στρωμίνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Ζηλίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Μικρά Παλούκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Μεγάλη Παλούκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Σιτίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Βελβίτσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μάρω του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέλος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 123Α - 16/12/1881

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βετολίστα στον οικισμό Μεγάλη Λομποτινά

ΦΕΚ 249Α - 03/10/1889

Ο οικισμός Βετολίστα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεγάλη Λομποτινά ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 226Α - 16/11/1905

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βετολίστα στον οικισμό Μεγάλη Λομποτινά

Δ. Αποδωτίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αμόρανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμόρανης

Ο οικισμός Ανδροβίστα ή Ανδριβίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδροβίστας

Ο οικισμός Ασπριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπριάς

Ο οικισμός Βελβίτσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελβίτσαινας

Ο οικισμός Βετολίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βετολίστας

Ο οικισμός Βετοψίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βετοψίστας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσης

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρηγορίου

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δέλγας

Ο οικισμός Ελέτσον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελέτσου

Ο οικισμός Μεγάλη Λομποτινά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Λομποτινάς

Ο οικισμός Μικρά Λομποτινά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Λομποτινάς

Ο οικισμός Νίσβαρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νίσβαρης

Ο οικισμός Πόδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόδου

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμόρανης

Ο οικισμός Χρύσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νίσβαρης

Ο οικισμός Λιμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νίσβαρης

Το όνομα του οικισμού Ανδριβίστα του δήμου διορθώνεται σε Ανδροβίστα ή Ανδριβίστα

Το όνομα του οικισμού Βελτοψίστα του δήμου διορθώνεται σε Βετοψίστα

Το όνομα του οικισμού Ελετζούς του δήμου διορθώνεται σε Ελέτσον

Ο δήμος καταργείται

Δ. Αποδοτίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Χώρα από την κοινότητα Άνω Χώρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από την κοινότητα Γρηγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρια αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Ελατόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπριά αποσπάται από την κοινότητα Ασπριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμένη Οξυά αποσπάται από την κοινότητα Γραμμένης Οξυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατού αποσπάται από την κοινότητα Ελατούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρική αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρίσοβον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρω αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Λεύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Λιμνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδρινή αποσπάται από την κοινότητα Μανδρινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόδος αποσπάται από την κοινότητα Πόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από την κοινότητα Τερψιθέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμπελακιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ελατόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ελατού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ασπριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Άνω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Λιμνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κεντρική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μανδρινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Γραμμένη Οξυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Πόδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κοκκινοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κρυονέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Χρίσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Σωτήρω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv  

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

Χρήσιμες συνδέσεις

Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ 2014-2020
   ΥΠΕΣ
   ΚΕΔΕ
ΕΝΠΕ
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ