ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Βυτίνας (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βυτίνα από την κοινότητα Βυτίνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Μονή Κερνίτσης αποσπάται από την κοινότητα Βυτίνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καρβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Καμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καμενίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λάστα αποσπάται από την κοινότητα Λάστης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγριδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Λάστης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαγούλιανα αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παν αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νυμφασία αποσπάται από την κοινότητα Νυμφασίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από την κοινότητα Πυργακίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από την κοινότητα Πυργακίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεθύδριον αποσπάται από την κοινότητα Πυργακίου και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Μαγούλιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Βυτίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Παν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Καμενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Μεθύδριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Λάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Μονή Κερνίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Καρβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Αγριδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο οικισμός Νυμφασία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv