ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Αθαμανίας (Άρτης)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουργαρέλι από την κοινότητα Βουργαρελίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αριά αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από την κοινότητα Ανεμορράχης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

  18/03/2001

  Ο οικισμός Τερπνάς του δήμου μετονομάζεται σε Τερπνά

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Βουργαρέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Αριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv