ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Τετραφυλίας (Άρτης)

  ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βρεστενίτσα

  Ο οικισμός Μηλιανά προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

  Ο οικισμός Σουμερού προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

  Ο οικισμός Μπότσι προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

  Ο οικισμός Καταβόθρα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

  Ο οικισμός Βρατσίστα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

  Ο οικισμός Σεκλίστα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

  Ο οικισμός Μουσιούντα προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

  ΦΕΚ 341Α - 18/12/1887

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βρεστενίτσα στον οικισμό Μπότσι

  Δ. Τετραφυλίας (Καρδίτσης)

  ΦΕΚ 55Α - 13/03/1908

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπότσι στον οικισμό Μηλιανά

  Δ. Τετραφυλίας (Άρτης)

  ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

  Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλιανών

  Ο οικισμός Μουσιούντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσιούντας

  Ο οικισμός Μπότσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπότσι

  Ο οικισμός Νησίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

  Ο οικισμός Σουμερού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουμερού

  Ο οικισμός Σεκλίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεκλίστης

  Ο οικισμός Καταβόθρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταβόθρας

  Ο οικισμός Βρατσίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρατσίστας

  Ο οικισμός Βρεντενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρεντενίτσας

  Το όνομα του οικισμού Βρεστενίτσα του δήμου διορθώνεται σε Βρεντενίτσα

  Ο δήμος καταργείται

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αστροχώριον από την κοινότητα Αστροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Αστροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλόχαρης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Μηλιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Βουτανιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Αστροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Κανάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Αλωνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Βουλιαγμένον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Άνω Καρυές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Μεσόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο οικισμός Μηλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv