Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκιλλούντος (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κρέσταινα

Ο οικισμός Μουνδράζα προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Βρύνα προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Ρίσοβον προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Αλητσελεπή προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Μακρίσια προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

09-12-1840

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόγια αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοφάναρον αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

Ο οικισμός Μπαμπάς προσαρτάται στο δήμο Σκιλλούντος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Παλαιοφάναρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαμπάς του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Σκιλλούντος (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Σκιλλούντος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλητσελεπή

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανεμοχωρακίου

Ο οικισμός Μακρίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρισίων

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζίου

Ο οικισμός Κρέσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρεσταίνων

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχών

Ο οικισμός Βρύνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρύνας

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκρέκα

Ο οικισμός Ρίσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρισόβου

Ο οικισμός Τόγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Σκιλλούντος (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρέστενα από το δήμο Κρεστένων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βρίνα αποσπάται από την κοινότητα Βρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραίκας αποσπάται από την κοινότητα Γραίκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρύλλος αποσπάται από την κοινότητα Γρύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπά Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικάκι αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίκωμον αποσπάται από την κοινότητα Καλλικώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από την κοινότητα Καλλικώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από την κοινότητα Καλλικώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαμικόν αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Σαμικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρίσια αποσπάται από την κοινότητα Μακρισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από την κοινότητα Πλατιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Πλουτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλουτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πλουτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμικόν αποσπάται από την κοινότητα Σαμικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιλλουντία αποσπάται από την κοινότητα Σκιλλουντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία αποσπάται από την κοινότητα Σκιλλουντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από την κοινότητα Τρυπητής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρίξα αποσπάται από την κοινότητα Φρίξης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Χάνι Γρύλλου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γρύλλου

Ο νέος οικισμός Κλειδί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Σαμικού

Ο νέος οικισμός Φραγγοκκλησιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Σαμικού

Ο νέος οικισμός Μοσχούλα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κρεστένων

Ο νέος οικισμός Πόρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κρεστένων

Ο νέος οικισμός Ανεμοχωράκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Φρίξης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρέσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Παπά Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Φρίξα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Χάνι Γρύλλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Σκιλλουντία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πλουτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Νέα Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μοσχούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κάτω Σαμικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Καλλίκωμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Φραγγοκκλησιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Σαμικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Γραίκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Γρύλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λαδικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μακρίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Βρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv