Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μολοσσών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουτσαράς από την κοινότητα Βουτσαρά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από το δήμο Βερενίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλσιανα αποσπάται από την κοινότητα Γκριμπόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρίμποβον αποσπάται από την κοινότητα Γκριμπόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανιτσοπούλα αποσπάται από την κοινότητα Γρανιτσοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από την κοινότητα Δεσποτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκκλησοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Εκκλησοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρεντα αποσπάται από την κοινότητα Κουρέντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλη αποσπάται από την κοινότητα Κουρέντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδωρον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχούνιον αποσπάται από την κοινότητα Ραδοβιζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραδοβίζι αποσπάται από την κοινότητα Ραδοβιζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνόρραχη αποσπάται από την κοινότητα Φωτεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίνκα αποσπάται από την κοινότητα Χίνκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από την κοινότητα Χίνκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από την κοινότητα Χίνκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αετόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αετόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα Γιουργανίστης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Σέλσιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ραδοβίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Γρανιτσοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κάτω Ζάλογκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Πολύδωρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Δοβλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Εκκλησοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βεντερίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κούρεντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κάτω Αετόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Χίνκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κουρνόρραχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Πετσάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Κάτω Βερενίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βερενίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Γκρίμποβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Διχούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βουτσαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο οικισμός Βροσίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζίτσας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv