ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Τύμφης (Ιωαννίνων)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τσεπέλοβον από την κοινότητα Τσεπελόβου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Βραδέτο αποσπάται από την κοινότητα Βραδέτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βρυσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ηλιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ηλιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καπέσοβον αποσπάται από την κοινότητα Καπεσόβου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από την κοινότητα Κήπων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουκκούλιον αποσπάται από την κοινότητα Κουκκουλίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λάϊστα αποσπάται από την κοινότητα Λαΐστης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λεπτοκαρυά Ζαγορίου αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεγάδες αποσπάται από την κοινότητα Νεγάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκαμνέλλιον αποσπάται από την κοινότητα Σκαμνελλίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φραγκάδες αποσπάται από την κοινότητα Φραγκάδων και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Σκαμνέλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Βρυσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Ηλιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Καπέσοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Κουκκούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Βραδέτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Λεπτοκαρυά Ζαγορίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Νεγάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Τσεπέλοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Φραγκάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Λάϊστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv