Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιτάμου (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζογλώπι

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

Ο οικισμός Βελέσι προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

Ο οικισμός Απιδιά προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

Ο οικισμός Μαστρογιάννης προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

Ο οικισμός Καταφύγι προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

Ο οικισμός Τιτάγι προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

Ο οικισμός Μπόσκλαβον προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

Ο οικισμός Σέκλιζα προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Πέτρας προσαρτάται στο δήμο Ιτάμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τρικκάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Δ. Ιτάμου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικκάλων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Πέτρας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Καρδίτσης και υπάγεται στο νομό Τρικκάλων

Δ. Ιτάμου (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τρικκάλων από το νομό Καρδίτσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μαστρογιάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαστρογιάννη

Ο οικισμός Μπόσκλαβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποσκλάβου

Ο οικισμός Απιδιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απιδιάς

Ο οικισμός Βελέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελεσίου

Ο οικισμός Σέκλιζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σεκλίζης

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καταφυγίου

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Τιτάγι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τιταγίου

Ο οικισμός Ζογλώπι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζογλωπίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ιτάμου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλίθηρον από την κοινότητα Καλλιθήρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμάραντος αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσουρον αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από την κοινότητα Αμπελικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από την κοινότητα Καροπλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καροπλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αγαθή αποσπάται από την κοινότητα Καροπλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από την κοινότητα Καροπλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννουσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καροπλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Νεράϊδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Νεράϊδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από την κοινότητα Νεράϊδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωγρί αποσπάται από την κοινότητα Ραχούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοζογλόπι αποσπάται από την κοινότητα Ραχούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίταμος αποσπάται από την κοινότητα Ραχούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από την κοινότητα Ραχούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοπάπουλος αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 634Β - 22/05/2006

Ο οικισμός Ραχούλα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Ίταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Ζωγρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Παλαιοζογλόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Κουκκαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Αγία Αγαθή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Κούτσουρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Κουτσοπάπουλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Καροπλέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Καλλίθηρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Μούχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Γιαννουσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Αμάραντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Μέγας Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρδίτσης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv