ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Αγίου Γεωργίου (Κερκύρας)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγρός από την κοινότητα Αγρού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αφιώνος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από την κοινότητα Αφιώνος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Γύρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Γύρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχτάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από την κοινότητα Χωρεπισκόπων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv