ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Μελιτειέων (Κερκύρας)

  ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βουνιατάδες

  Ο οικισμός Άνω Γαρούνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Στρογγυλή προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Μεσογγή προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Μωραΐτικα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Επισκοπιανά προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Βραγκανιώτικα προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  Ο οικισμός Χλωμοτινά προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βουνιατάδες στον οικισμό Στρογγυλή

  ΦΕΚ 10Α - 23/03/1871

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στρογγυλή στον οικισμό Βουνιατάδες

  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

  Ο οικισμός Πεντάτης προσαρτάται στο δήμο Μελιτειέων

  ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

  Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

  ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

  Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταυρού

  Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ματθαίου

  Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Γαρούνας

  Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουνιατάδων

  Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Γαρούνας

  Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκοπιανών

  Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Παυλιάνας

  Ο οικισμός Στρογγυλοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρογγυλών

  Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεντατίου

  Ο οικισμός Μωραΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπιανών

  Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπιανών

  Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Επισκοπιανών

  Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Παυλιάνας

  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωμού

  Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωμού

  Ο οικισμός Χλωματιανά ή Χλωμοτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χλωμού

  Το όνομα του οικισμού Στρογγυλή του δήμου διορθώνεται σε Στρογγυλοί

  Το όνομα του οικισμού Πεντάτης του δήμου διορθώνεται σε Πεντάτι

  Το όνομα του οικισμού Χλωμοτινά του δήμου διορθώνεται σε Χλωματιανά ή Χλωμοτινά

  Ο δήμος καταργείται

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μοραΐτικα από την κοινότητα Μοραϊτίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ματθαίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ματθαίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από την κοινότητα Βουνιατάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Παυλιάνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από την κοινότητα Μοραϊτίκων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από την κοινότητα Πεντατίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα Στρογγυλής και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από την κοινότητα Στρογγυλής και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από την κοινότητα Χλοματιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από την κοινότητα Χλοματιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Χλοματιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Χλοματιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από την κοινότητα Χλομού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από την κοινότητα Χλομού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Χλομού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από την κοινότητα Χλομού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Παυλιάνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από την κοινότητα Άνω Παυλιάνας και προσαρτάται στο δήμο

  18/03/2001

  Ο νέος οικισμός Χαλικούνας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Ματθαίου

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Επισκοπιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Χαλικούνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Ψαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Άνω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Μοραΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Λίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Παραμόνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Βραγκανιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Πεντάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Κάτω Παυλιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Περιστερών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Χλοματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Βουνιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Άγιος Ματθαίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Μεσογγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv