Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιάσμου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ίασμος από την κοινότητα Ιάσμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλλάδιον αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Παλλάδιον αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμβροσία αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλαμπή αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιππικόν αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύθυμον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάλης αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπτερόν αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίταινα αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταγγαίον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστραία αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωσαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύαρνον αποσπάται από την κοινότητα Ιάσμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκονέριον αποσπάται από την κοινότητα Σάλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάλπη αποσπάται από την κοινότητα Σάλπης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Τάλης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εύθυμον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αστραία του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ρίζωμα αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώστης αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανεπιστημιούπολη αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωληά αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληνός αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Πιστόν αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θάμνα αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυστάλλη αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίσχος αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύανθος αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματοι αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύμη αποσπάται από το δήμο Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναχοί αποσπάται από την κοινότητα Αμαξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαξάδες αποσπάται από την κοινότητα Αμαξάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αμαξάδες αποσπάται από την κοινότητα Αμαξάδων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Πολύαρνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ταγγαίον του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv