Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βουκολιών (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουκολιαί από την κοινότητα Βουκολιών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανώσκελη αποσπάται από την κοινότητα Ανώσκελης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουκουθιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κεφάλα αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσαι Βουκολιαί αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλομούρι αποσπάται από την κοινότητα Βουκολιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από την κοινότητα Κακοπέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσυφιανά αποσπάται από την κοινότητα Κακοπέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από την κοινότητα Κακοπέτρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεριανά αποσπάται από την κοινότητα Νεριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχρές αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουγουκλιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουφαρδιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληδιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεαρά Εσιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαβουλέδον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζιανά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Ρούματα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμάρχι αποσπάται από την κοινότητα Πολεμαρχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από την κοινότητα Ταυρωνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταυρωνίτης αποσπάται από την κοινότητα Ταυρωνίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραντζιά αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφούρος αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουλαμεριανά αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από την κοινότητα Νέου Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λάκκοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βαβουλέδον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Κεφάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Γαβαλομούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νεαρά Εσιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μέσαι Βουκολιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νεριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κουλουκουθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ληδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κατζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κακόπετρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Παλαιά Ρούματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πολεμάρχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κεχρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ανώσκελη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Φωτακάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λουφαρδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καφούρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βουκολιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μιχαλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νεραντζιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μουλαμεριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μπουγουκλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δέμπλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άνω Κεφάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κοτσυφιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ταυρωνίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μεσαύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv  

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

Χρήσιμες συνδέσεις

Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ 2014-2020
   ΥΠΕΣ
   ΚΕΔΕ
ΕΝΠΕ
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ