Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυθήμνης (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δραπανιάς από την κοινότητα Δραπανιά και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμιζιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλγάρω αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουλγάρω και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Κόκκινο αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Δραπανιάς αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νωπήγια αποσπάται από την κοινότητα Δραπανιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλουδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από την κοινότητα Καλουδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφαλώνας αποσπάται από την κοινότητα Καλουδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάθυρος αποσπάται από την κοινότητα Μαλαθύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιαννάκηδες αποσπάται από την κοινότητα Περβολακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμίδα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από την κοινότητα Ρόκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από την κοινότητα Ρόκκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάσαλος αποσπάται από την κοινότητα Σασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανεριανά αποσπάται από την κοινότητα Σασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από την κοινότητα Σασάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριαλώνια αποσπάται από την κοινότητα Σφακοπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι αποσπάται από την κοινότητα Σφακοπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σφακοπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουρουνιανά αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοματάδος αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψανιανά αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊκυργιάννης αποσπάται από την κοινότητα Τοπολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από την κοινότητα Φαλελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολένη αποσπάται από την κοινότητα Φαλελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από την κοινότητα Φαλελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από την κοινότητα Φαλελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από την κοινότητα Χαιρεθιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αϊκυργιάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Λατζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Καψανιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Τσουρουνιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Ποταμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Τριαλώνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Σάσαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κολένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Περβολάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Σφακοπηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μετόχι Κόκκινο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Αρμενοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Παππαγιαννάκηδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Χαιρεθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μάκρωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μανεριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κοντουδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μαλάθυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Επάνω Δραπανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Καλουδιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Βουλγάρω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Χουδαλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κορφαλώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κουρθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Δερμιζιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Δραπανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Κουτσοματάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Νωπήγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο οικισμός Μουρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κισσάμου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv  

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

Χρήσιμες συνδέσεις

Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ 2014-2020
   ΥΠΕΣ
   ΚΕΔΕ
ΕΝΠΕ
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ