Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων (Άρτης)

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουργαρέλι από το δήμο Αθαμανίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Θεοδώριανα αποσπάται από την κοινότητα Θεοδωριάνων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκαρπάριον αποσπάται από την κοινότητα Θεοδωριάνων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μελισσουργοί αποσπάται από την κοινότητα Μελισσουργών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γεροβρύση αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ελαφοπήδημα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βλάγκαδα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουκκούλια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σγάρα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ντάρα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρυοπηγή αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αριά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

  Εκτύπωση  Αρχείο csv