Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Καντάνου-Σελίνου (Χανίων)

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοχώρα από το δήμο Πελεκάνου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σφακός αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δρυς αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κακοδίκι αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αρμίον αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σέλλια αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πλεμενιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πάνω Φλώρια αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ψαριανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μενιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Απόστολος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ανισαράκιον αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μοτζιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάντανος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τραχινιάκος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαρουδιανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλληκαριανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καβαλλαριανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπίνα αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φλώρια αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοπετοί αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δεσποτικό αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βαμβακάδες αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάδρος αποσπάται από το δήμο Καντάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σούγια αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στράτοι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαράλια αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουστογέρακον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μάζα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καμπανός αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σελινιώτικος Γύρος αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αργαστήριον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λιβαδάς αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παππαδιανά αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγριλές αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τεμένια αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Επανωχώριον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τσισκιανά αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ροδοβάνι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πέρα Σκάφη αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Σελίνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αχλαδιάκες αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καματερά αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Προδρόμι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χασί αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοντοκυνήγι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μουστάκος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λάκκος Σκλαβοπούλας αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αζογυρές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βλιθιάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ασφενδιλές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γρηγοριανά αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φαράγγι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άνυδροι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μανιατιανά αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπανιάκος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κίτυρος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λαγκαδάς αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλαμιός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκλαβοπούλα αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χονδρός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

  Εκτύπωση  Αρχείο csv