ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Κέας (Κυκλάδων)

  ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κέα

  ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

  Ο οικισμός Βουρκάρι προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Λειβάδι προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Μυλοπόταμος προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Κέας

  ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

  Ο οικισμός Κέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κέας

  Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

  Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

  Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

  Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

  Ο δήμος καταργείται

  Κ. Κέας (Κυκλάδων)

  ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κέα από το δήμο Κέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

  Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

  Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

  Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

  Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

  Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορησίας

  Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορησίας

  Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορησίας

  16/10/1940

  Αναγνώριση του οικισμού Πόλις και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  Αναγνώριση του οικισμού Καστριανή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Μεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  Αναγνώριση του οικισμού Πήσσαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  07/04/1951

  Ο οικισμός Πόλις της κοινότητας καταργείται.

  19/03/1961

  Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

  Ο οικισμός Καστριανή της κοινότητας καταργείται.

  14/03/1971

  Αναγνώριση του οικισμού Κούνδουρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  Αναγνώριση του οικισμού Χαβουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

  ΦΕΚ 272Α - 14/10/1976

  Ο οικισμός Κέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιουλίς

  Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιουλίδος

  Κ. Ιουλίδος (Κυκλάδων)

  ΦΕΚ 272Α - 14/10/1976

  Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κέας

  05/04/1981

  Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Θεόδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Αστράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Καστανιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Σταυρουδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  17/03/1991

  Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαύρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Συμεών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Καμπί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Όρκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Σπαθί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  Αναγνώριση του οικισμού Καστριανή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

  ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

  Ο οικισμός Ιουλίς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κέας

  Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Πήσσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Πέρα Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Κάτω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Κούνδουρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Χαβουνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Κοκκινάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Σταυρουδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Καστριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Όρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

  Η κοινότητα καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv