Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κέας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κέα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βουρκάρι προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Λειβάδι προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Μυλοπόταμος προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Κέας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κέα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κέας

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κέας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κέας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κέα από το δήμο Κέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από το δήμο Κέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Λειβάδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορησίας

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορησίας

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορησίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πόλις και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Καστριανή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Μεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Πήσσαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

07/04/1951

Ο οικισμός Πόλις της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστριανή της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κούνδουρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Χαβουνά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κέας

ΦΕΚ 272Α - 14/10/1976

Ο οικισμός Κέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιουλίς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιουλίδος

Κ. Ιουλίδος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 272Α - 14/10/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κέας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Θεόδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Αστράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Καστανιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Σταυρουδάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαύρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Συμεών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Καμπί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Όρκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Σπαθί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

Αναγνώριση του οικισμού Καστριανή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιουλίδος

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Ιουλίς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κέας

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Πήσσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Πέρα Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Κάτω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Κούνδουρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Χαβουνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Κοκκινάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Σταυρουδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Καστριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Όρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv