Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Εμπορείου (Κυκλάδων)

  ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Εμπόρειον

  Ο οικισμός Μεγαλοχωριό προσαρτάται στο δήμο Εμπορείου

  Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας προσαρτάται στο δήμο Εμπορείου

  ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

  Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

  Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

  Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλλίστης

  Ο δήμος καταργείται

  ΦΕΚ 9Α - 09/04/1851

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εμπόρειον από το δήμο Καλλίστης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από το δήμο Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από το δήμο Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

  Ο οικισμός Μεγαλοχωριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγαλοχωρίου

  Ο οικισμός Ακρωτήρι Θήρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακρωτηρίου Θήρας

  Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εμπορείου

  Ο δήμος καταργείται

  Κ. Εμπορείου (Κυκλάδων)

  ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εμπόρειον από το δήμο Εμπορείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

  07/04/1951

  Αναγνώριση του οικισμού Περίσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορείου

  Αναγνώριση του οικισμού Βλυχάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορείου

  19/03/1961

  Ο οικισμός Βλυχάδα της κοινότητας καταργείται.

  05/04/1981

  Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορείου

  Αναγνώριση του οικισμού Εξωμύτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Εμπορείου

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Εμπόρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

  Ο οικισμός Πέρισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

  Ο οικισμός Εξωμύτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

  Η κοινότητα καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv