ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Ιναχίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

  ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πασσιά

  Ο οικισμός Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

  Ο οικισμός Χώνικας προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

  Ο οικισμός Πλέσσα προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

  Ο οικισμός Βασόρκα προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

  Ο οικισμός Βαρδουβά προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

  ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

  Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πασσιά στον οικισμό Χώνικας

  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

  Ο οικισμός Μπούτια του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Πλέσσα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Βασόρκα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Άνω Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

  Ο οικισμός Κάτω Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

  ΦΕΚ 10Α - 12/02/1868

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χώνικας στον οικισμό Μπερμπάτι

  ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

  Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Προσυμναίων

  Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπερμπάτι στον οικισμό Πασσιά

  Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ιναχίας

  ΦΕΚ 35Α - 02/06/1877

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πασσιά στον οικισμό Μπερμπάτι

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

  Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

  Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

  ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

  Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπερμπατίου

  Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμνών

  Ο οικισμός Πασσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πασσιά

  Ο οικισμός Χώνικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

  Ο οικισμός Βαρδουβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

  Ο οικισμός Άνω Μπούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

  Ο οικισμός Κάτω Μπούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv