Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Κλεωνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

  ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Βασίλειος

  Ο οικισμός Στεφάνι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Κοντόσταυλον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Βουσμπάρδι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Μονή Στεφανίου προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Χάνι Κορτέσσας προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  09-12-1840

  Ο οικισμός Αγιονόρι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χιλιομόδι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μετόχι και 4 Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

  Ο οικισμός Βουσμπάρδι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κλένια του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Χάνι Κορτέσσας του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μετόχι και 4 Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κουρτέσα προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Αθήκια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Παλαιόν Αλημένον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Μαψός προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Κουταλάς προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Σκούρουγλι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Πασιά προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Άνω Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Κάτω Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Ο οικισμός Σέϊκα προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βασίλειος στον οικισμό Χιλιομόδι

  ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

  Ο οικισμός Σκούρουγλι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Πασιά του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Παλαιόν Αλημένον του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κουρτέσα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Σέϊκα του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

  Ο οικισμός Άνω Κλένια του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κάτω Κλένια του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

  Δ. Κλεωνών (Κορινθίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

  Ο οικισμός Μονή Στεφανίου του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

  Δ. Κλεωνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

  ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

  Ο οικισμός Αγιονόρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιονορίου

  Ο οικισμός Αθήκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αθηκίων

  Ο οικισμός Κοντόσταυλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντοσταύλου

  Ο οικισμός Χιλιομόδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χιλιομοδίου

  Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

  Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλένιας

  Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

  Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στεφανίου

  Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

  Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

  Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντοσταύλου

  Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιλιομοδίου

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv