Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κλεωνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Βασίλειος

Ο οικισμός Στεφάνι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Κοντόσταυλον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Βουσμπάρδι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Μονή Στεφανίου προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Χάνι Κορτέσσας προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

09-12-1840

Ο οικισμός Αγιονόρι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιομόδι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι και 4 Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Αγιονορίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βουσμπάρδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλένια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάνι Κορτέσσας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι και 4 Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρτέσα προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Αθήκια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Παλαιόν Αλημένον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Μαψός προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Κουταλάς προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Σκούρουγλι προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Πασιά προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Άνω Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Κάτω Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Ο οικισμός Σέϊκα προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βασίλειος στον οικισμό Χιλιομόδι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σκούρουγλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πασιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόν Αλημένον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρτέσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άνω Κλένια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Κλένια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλένια προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κλεωνών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μονή Στεφανίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση προσαρτάται στο δήμο Κλεωνών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κλεωνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγιονόρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιονορίου

Ο οικισμός Αθήκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αθηκίων

Ο οικισμός Κοντόσταυλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντοσταύλου

Ο οικισμός Χιλιομόδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χιλιομοδίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλένιας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στεφανίου

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντοσταύλου

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χιλιομοδίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv