Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλιφείρας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζάχα

Ο οικισμός Ρογγοζιόν προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Δράϊνα προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Τσορβατζάκι προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Μπάρτζι προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Σέκουλας προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

Ο οικισμός Σίμου προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

09-12-1840

Ο οικισμός Μπρουμάζι αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπιτζιμπάρδι αποσπάται από το δήμο Ηπείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάρτζελη αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζελέχοβα αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίβιτσα αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο Τυπαναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδού προσαρτάται στο δήμο Αλιφείρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Τσορβατζάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σίμου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Αλιφείρας (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Αλιφείρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέκουλα

Ο οικισμός Μπρουμάζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπρουμαζίου

Ο οικισμός Ζάχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζάχας

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατιάνας

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρεστού ή Βρεστών

Ο οικισμός Ζελέχοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελέχοβας

Ο οικισμός Μπάρτζελη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάρτζελης

Ο οικισμός Ρογγοζιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρογγοζίου

Ο οικισμός Παππαδού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σέκουλα

Ο οικισμός Μπιτζιμπάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζάχας

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρεστού ή Βρεστών

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελέχοβας

Ο οικισμός Νίβιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελέχοβας

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελέχοβας

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζελέχοβας

Ο οικισμός Δράϊνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρογγοζίου

Ο οικισμός Μπάρτζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρογγοζίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv