ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


  Κ. Αβδέλλας (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Αβδέλλας (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Αγίου Γεωργίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Αγίου Γεωργίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ηρακλεωτών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Αγίου Κοσμά (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Αγίου Κοσμά (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  05/04/1981

  Αναγνώριση του οικισμού Άνω Εκκλησία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Κοσμά

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Αγίων Θεοδώρων (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

  Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι από την κοινότητα Αιμιλιανού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

  Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα Αιμιλιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

  Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα Αιμιλιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

  Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα Αιμιλιανού και προσαρτάται στην κοινότητα

  Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα Δεσπότου και προσαρτάται στην κοινότητα

  Ο οικισμός Διάκος αποσπάται από την κοινότητα Διάκου και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 1Α - 08/01/1974

  Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα Σιταρά και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Αηδονίων (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Αηδονίων (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Αιμιλιανού (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Αιμιλιανού (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  14/03/1971

  Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιμιλιανού

  ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

  Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

  Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

  Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

  Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Αλατόπετρας (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Αλατόπετρας (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Αμυγδαλεών (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Αμυγδαλεών (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  14/03/1971

  Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλεών

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Λόχμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Αναβρυτών (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Αναβρυτών (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Βατολάκκου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Βατολάκκου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Δ. Βεντζίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κνίδη από την κοινότητα Κνίδης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από την κοινότητα Εξάρχου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από την κοινότητα Εξάρχου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από την κοινότητα Ποντινής και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από την κοινότητα Πυλωρών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Νησί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο δήμος καταργείται


  Δ. Γόργιανης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κηπουρείον από την κοινότητα Κηπουρείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από την κοινότητα Κρανέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα Μικρολιβάδου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίτσης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από την κοινότητα Σιταρά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κηπουρείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο δήμος καταργείται


  Δ. Γρεβενών (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Δ. Γρεβενών (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λόχμη αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αμυγδαλεών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βατόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βατολάκκου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα Ελάτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Ελάτου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ελεύθερον Προσφύγων αποσπάται από την κοινότητα Ελευθέρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλόχι αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεσόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα Καλοχίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κυρακαλή αποσπάται από την κοινότητα Κυρακαλής και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεγάλο Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μικρό Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μυρσίνα αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μυρσίνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σύνδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Συνδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Φελλίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φελλί αποσπάται από την κοινότητα Φελλίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ανθρακιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αιμιλιανός αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νησί αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από το δήμο Βεντζίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο Ηρακλεωτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μέγαρον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από το δήμο Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κηπουρείον αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από το δήμο Γόργιανης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαυραναίοι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Θεόδωρου Ζιάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αβδέλλα αποσπάται από την κοινότητα Αβδέλλας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μεσολούρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσολουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σαμαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Σαμαρίνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουρούνα αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φιλιππαίοι αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αετιά αποσπάται από την κοινότητα Φιλιππαίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δοτσικόν αποσπάται από την κοινότητα Δοτσικού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σμίξη αποσπάται από την κοινότητα Σμίξης και προσαρτάται στο δήμο

  09/05/2011

  Ο οικισμός Μελίσσι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κριθαράκια του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Γεωργίτσα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κρύα Βρύση του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 106Α - 31/07/2017

  Ο οικισμός Ζάκας του δήμου μετονομάζεται σε Ζιάκας

  Η τοπική κοινότητα Ζάκα του δήμου μετονομάζεται σε τοπική κοινότητα Ζιάκα


  Κ. Δασοχωρίου (Λαρίσης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

  Κ. Δασοχωρίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Δασυλλίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Δασυλλίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Δεσκάτης (Λαρίσης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

  Κ. Δεσκάτης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

  Δ. Δεσκάτης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα Παλιουριάς και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικάνορος αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκούμτσια αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Τρικοκκιά αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κατάκαλη αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τριφύλλι αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άνοιξις αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καρπερόν αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο Χασίων και προσαρτάται στο δήμο

  09/05/2011

  Ο οικισμός Σκούμτσια του δήμου καταργείται.


  Κ. Δεσπότου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Δεσπότου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

  Ο οικισμός Δεσπότης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Διάκου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Διάκου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 67Α - 22/03/1973

  Ο οικισμός Διάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Δοτσικού (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Δοτσικού (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Δοτσικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Ελάτου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Ελάτου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Ελευθέρου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Ελευθέρου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Ελεύθερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Ελεύθερον Προσφύγων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Εξάρχου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Εξάρχου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Ζάκα (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Ζάκα (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Δ. Ηρακλεωτών (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από την κοινότητα Αηδονίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από την κοινότητα Αηδονίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από την κοινότητα Κιβωτού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα Κληματακίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από την κοινότητα Κληματακίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα Ταξιάρχου και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Δασάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο δήμος καταργείται


  Δ. Θεόδωρου Ζιάκα (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαυραναίοι από την κοινότητα Μαυραναίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αλατόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από την κοινότητα Ζάκα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από την κοινότητα Κοσματίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από την κοινότητα Λάβδα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από την κοινότητα Μαυραναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Μαυραναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από την κοινότητα Μοναχιτίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυνερίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από την κοινότητα Προσβόρρου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα Σπηλαίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα Τρικώμου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από την κοινότητα Τρικώμου και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Αναβρυτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Αλατόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Ζάκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Μαυραναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Περιβολάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο δήμος καταργείται


  Κ. Καληράχης (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Καληράχης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Καλλιθέας (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Καλλιθέας (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

  Ο οικισμός Πριόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Καλλονής (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Καλλονής (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Καλοχίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Καλοχίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

  Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Καλόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Μεσόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Καρπερού (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Καρπερού (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Καρπερόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Χασίων

  Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κατάκαλης (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κατάκαλης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κατάκαλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κέντρου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κέντρου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κηπουρείου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κηπουρείου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  17/03/1991

  Ο οικισμός Λαγκαδιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κηπουρείον της κοινότητας

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κηπουρείον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Γόργιανης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κιβωτού (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κιβωτού (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κιβωτός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κληματακίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κληματακίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Ο οικισμός Κληματάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κνίδης (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κνίδης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

  Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλοχίου

  05/04/1981

  Ο οικισμός Λαγκαδάκια της κοινότητας καταργείται.

  Ο οικισμός Πευκάκιον της κοινότητας καταργείται.

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βεντζίου

  Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κοκκινιάς (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κοκκινιάς (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Νέα Τραπεζούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Η κοινότητα καταργείται


  Δ. Κοσμά του Αιτωλού (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μέγαρον από την κοινότητα Μεγάρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κοσμά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από την κοινότητα Δασυλλίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από την κοινότητα Καληράχης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνιών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνιών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την κοινότητα Οροπεδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

  Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αγίου Κοσμά

  Δ. Αγίου Κοσμά (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

  Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κοσμά του Αιτωλού

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Μέγαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Καληράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Εκκλησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Δασύλλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Άνω Εκκλησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο δήμος καταργείται


  Κ. Κοσματίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κοσματίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κοσμάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κρανέας (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κρανέας (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  05/04/1981

  Ο οικισμός Βελόνιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρανέα της κοινότητας

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κυδωνιών (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κυδωνιών (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Λείψι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κυπαρισσίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κυπαρισσίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Κυρακαλής (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Κυρακαλής (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Κυρακαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Λάβδα (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Λάβδα (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Λάβδας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Μαυραναίων (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Μαυραναίων (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Μαυραναίοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θεόδωρου Ζιάκα

  Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Μεγάλου Σειρηνίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Μεγάλου Σειρηνίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Μεγάλο Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Μικρό Σειρήνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Μεγάρου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Μεγάρου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Μέγαρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Μεσολουρίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Μεσολουρίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Μεσολούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Μηλέας (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Μηλέας (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  14/03/1971

  Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Μηλέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλέας

  05/04/1981

  Ο οικισμός Παλαιά Μηλέα της κοινότητας καταργείται.

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Μικρολιβάδου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Μικρολιβάδου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Μοναχιτίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Μοναχιτίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Μοναχίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Μυρσίνης (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Μυρσίνης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

  Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ταξιάρχου και προσαρτάται στην κοινότητα

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Μυρσίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Οροπεδίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Οροπεδίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Παλαιοκάστρου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Παλαιοκάστρου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

  Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών και υπάγεται στην επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης

  Κ. Παλαιοκάστρου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης από την επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών


  Κ. Παλαιοχωρίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Παλαιοχωρίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Παλιουριάς (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Παλιουριάς (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Παναγίας (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Παναγίας (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικάνορος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Ο οικισμός Σκούμτσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Πανοράματος (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Πανοράματος (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Παρασκευής (Λαρίσης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης και υπάγεται στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών

  Κ. Παρασκευής (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γρεβενών του νομού Γρεβενών από την επαρχία Ελασσόνος του νομού Λαρίσης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Περιβολίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Περιβολίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Πηγαδίτσης (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Πηγαδίτσης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Πηγαδίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Πολυδένδρου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Πολυδένδρου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Πολύδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Πολυνερίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Πολυνερίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Ποντινής (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Ποντινής (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Προσβόρρου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Προσβόρρου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Πρόσβορρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Πυλωρών (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Πυλωρών (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Ροδιάς (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Ροδιάς (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Σαμαρίνης (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Σαμαρίνης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 214Α - 20/10/2008

  Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σαμαρίνας

  Κ. Σαμαρίνας (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 214Α - 20/10/2008

  Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαμαρίνης

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Σαμαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Σαρακήνας (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Σαρακήνας (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βεντζίου

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Σιταρά (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Σιταρά (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 1Α - 08/01/1974

  Ο οικισμός Γεωργίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Σιταράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόργιανης

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Σμίξης (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Σμίξης (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Σμίξη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Σπηλαίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Σπηλαίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Σπήλαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Συνδένδρου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Συνδένδρου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Σύνδενδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Ταξιάρχου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Ταξιάρχου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 175Α - 16/10/1967

  Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρσίνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλεωτών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Τρικοκκιάς (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Τρικοκκιάς (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Άνοιξις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

  Ο οικισμός Τρικοκκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

  Ο οικισμός Τριφύλλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χασίων

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Τρικόρφου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Τρικόρφου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Τρίκορφο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κοσμά του Αιτωλού

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Τρικώμου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Τρικώμου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Ο οικισμός Τρίκωμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεόδωρου Ζιάκα

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Φελλίου (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Φελλίου (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Φελλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Κ. Φιλιππαίων (Κοζάνης)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κοζάνης και υπάγεται στο νομό Γρεβενών

  Κ. Φιλιππαίων (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

  Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Γρεβενών από το νομό Κοζάνης

  14/03/1971

  Αναγνώριση του οικισμού Κουρούνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλιππαίων

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Κουρούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Φιλιππαίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Ο οικισμός Αετιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

  Η κοινότητα καταργείται


  Δ. Χασίων (Γρεβενών)

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρπερόν από την κοινότητα Καρπερού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από την κοινότητα Καρπερού και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κατάκαλη αποσπάται από την κοινότητα Κατάκαλης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άνοιξις αποσπάται από την κοινότητα Τρικοκκιάς και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τρικοκκιά αποσπάται από την κοινότητα Τρικοκκιάς και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τριφύλλι αποσπάται από την κοινότητα Τρικοκκιάς και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Τρικοκκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Ο οικισμός Κατάκαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Ο οικισμός Τριφύλλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Ο οικισμός Άνοιξις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Ο οικισμός Καρπερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Ο οικισμός Δήμητρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δεσκάτης

  Ο δήμος καταργείται

     

  Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

  Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

  Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

  Χρήσιμες συνδέσεις

  Η Ευρώπη σου
  ΕΣΠΑ 2014-2020
     ΥΠΕΣ
     ΚΕΔΕ
  ΕΝΠΕ
  Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
  ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ