Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


  Δ. Αβίας (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Αβίας (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Αβίας (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Γυθείου (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Λάκα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Παρασπόρι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Λίμνη του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Χάνια Κουτουμούς προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Γυθείου (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Καρδαμύλης (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Κουτρουλέϊκα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Λάζος του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Καρδαμύλης (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Καταφύγι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Χωσάρι του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Λευκάνοι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

  Ο οικισμός Λούρα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

  Ο οικισμός Τσαροβούνι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

  Ο οικισμός Σκάλωμα προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

  Ο οικισμός Πραγώνι προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Καρυουπόλεως (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Κυθηρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Κυθηρίων (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Λουραντιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

  Δ. Κυθηρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Λαγείας (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Λαγείας (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Φάρος Ταινάρου προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

  Ο οικισμός Αμπελάς προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Λαγείας (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Λεύκτρου (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Λεύκτρου (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Λεύκτρου (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Μαλευρίου (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Μαλευρίου (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Ζαρκοκάλυβα του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Μαλευρίου (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Μέσσης (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Μέσσης (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Αγριάδα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Νέασα του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Μέσσης (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Οιτύλου (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 54Α - 29/03/1903

  Ο οικισμός Τσίπα του δήμου μετονομάζεται σε Νέον Οίτυλον

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Αφαλετή-Καφιώνας του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Κότσιφα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Σκυφιάνικα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Φραγκούλια του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Φτείο του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Ποταμίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Ποταμίων (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

  Δ. Ποταμίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Λακωνικής


  Δ. Τευθρώνης (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

  Δ. Τευθρώνης (Λακωνικής)

  ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

  ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

  Ο οικισμός Καριαλού του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Ζούδα του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μονή Κουρνούς του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

  Δ. Τευθρώνης (Λακωνίας)

  ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

  Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής