ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Προφίλ Αγοραστή

  Προγραμματικές Συμβάσεις

   • Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμών Μεγάλου Χωριού και Λιβαδίων Δήμου Τήλου» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 28/06/2019
   • Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 19/08/2019
   • Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιάδειου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 19/08/2019
   • Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 26/08/2019
   • Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Δήμου Ανάφης» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 28/04/2020
   • Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την διαμόρφωση - επισκευή του κτηρίου Προσκόπων» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 23/07/2020
   • Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης (αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από τη θέση Σικαμιά - Όρμος Άγιου Νικόλαου - Κλεισίδι)» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 06/08/2020
   • Προγραμματική σύμβαση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελετών Ύδρευσης και ενοποίηση τευχών Δήμου Σάμης» Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ Ημερομηνία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης: 13/08/2020

  Επιστροφή