ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Νομικά Πρόσωπα των Δήμων


  Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.)


  Νομική μορφή : Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (άρθρου 265)
  Κατηγορία : Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (άρθρου 265)
  ΑΦΜ : 094492456
  Δ.Ο.Υ. : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
  Πρόεδρος : Δασκαλάκη Μελπομένη (Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων)
  Διεύθυνση : Ξενοφώντος 7 10437 Αθήνα
  Τηλέφωνο / FAX : 210-5201611 / 210-5222743
  EMAIL : info@developathens.gr
  Website : http://www.developathens.gr/el/

  Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 15AE/3/02-01-2012
  • Τροποποίηση του καταστατικού (Μετονομασία) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. »

  • ΦΕΚ 15AE/3/02-01-2012
  • Συγχώνευση στη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Ε.Τ.Ο.Α.Α A.A.Ε Ο.Τ.Α.»

  • ΦΕΚ 5412ΑΕ/1/26-07-1996
  • Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

  Εκτύπωση