ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Νομικά Πρόσωπα των Δήμων


  Εταιρία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών Α.Α.Ε. ΟΤΑ


  ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


  Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 15AE/3/02-01-2012
  • Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Ε.Τ.Ο.Α.Α A.A.Ε Ο.Τ.Α.» και απορρόφησή της από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

  • ΦΕΚ 11534ΑΕ/3/04-10-2007
  • Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία», με δ.τ. «Ε.Τ.Ο.Α.Α. Α.Α.Ε.»

  Εκτύπωση