N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
   Αρχική σελίδα

 
EETAA 2007
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 252.  Ορισμοί - διακρίσεις

Άρθρο 253.  Κανόνες σύστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 254.  Σύσταση

Άρθρο 255.  Διοίκηση

Άρθρο 256.  Έγκριση αποφάσεων

Άρθρο 257.  Κανονισμοί - Συμβάσεις

Άρθρο 258.  Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 259.  Χρηματοδότηση

Άρθρο 260.  Διαχείριση

Άρθρο 261.  Διαχειριστικός έλεγχος

ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 262.  Λύση

Άρθρο 263.  Συγχώνευση

Άρθρο 264.  Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 265.  Σύσταση - Λειτουργία

Άρθρο 266.  Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 267.  Κανόνες λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α

Άρθρο 268.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α

Άρθρο 269.  Συγχώνευση - Μετατροπή - Λύση Επιχειρήσεων

Άρθρο 270.  Γενικές μεταβατικές ρυθμίσεις