N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
   Αρχική σελίδα

 
EETAA 2007
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Άρθρο 86.  Αρμοδιότητες του Δημάρχου

Άρθρο 87.  Αντιδήμαρχοι

Άρθρο 88.  Εξουσιοδότηση υπογραφών

Άρθρο 89.  Αναπλήρωση του Δημάρχου

Άρθρο 90.  Εκλογή νέου Δημάρχου

Άρθρο 91.  Υποχρεώσεις δημάρχου και αντιδημάρχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 100.  Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 101.  Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 102.  Δημοτικό κατάστημα και βιβλία

Άρθρο 92.  Εκλογή Προεδρείου

Άρθρο 93.  Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 94.  Δημοτικές Παρατάξεις

Άρθρο 95.  Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 96.  Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 97.  Πρακτικά συνεδρίασης

Άρθρο 98.  Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 99.  Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 103.  Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες

Άρθρο 104.  Εκλογή της Δημαρχιακής Επιτροπής

Άρθρο 105.  Λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 106.  Αρμοδιότητες του Προέδρου της Κοινότητας

Άρθρο 107.  Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας

Άρθρο 108.  Αναπλήρωση του Προέδρου της Κοινότητας

Άρθρο 109.  Εκλογή νέου Προέδρου της Κοινότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 110.  Αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 111.  Σύγκληση και λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 112.  Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 113.  Πρακτικά συνεδρίασης

Άρθρο 114.  Υποχρεώσεις των Κοινοτικών Συμβούλων

Άρθρο 115.  Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

Άρθρο 116.  Κοινοτικό Κατάστημα και βιβλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 117.  Διαίρεση Δήμων σε διαμερίσματα

Άρθρο 118.  Εκλογή Προέδρου του δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 119.  Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 120.  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 121.  Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 122.  Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 123.  Συνεδριάσεις, απαρτία και αποφάσεις

Άρθρο 124.  Αποστολή αποφάσεων συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος στο Δήμο

Άρθρο 125.  Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 126.  Επιτροπές

Άρθρο 127.  Αποζημίωση

Άρθρο 128.  Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 129.  Αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου και του προέδρου του

Άρθρο 130.  Σύγκληση του τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 131.  Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 132.  Πρακτικά συνεδρίασης

Άρθρο 133.  Έξοδα κίνησης

Άρθρο 134.  Αρμοδιότητες Παρέδρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Άρθρο 135.  Καταστατική θέση αιρετών

Άρθρο 136.  Έξοδα παράστασης

Άρθρο 137.  Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων

Άρθρο 138.  Συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα

Άρθρο 139.  Ειδική άδεια και ρυθμίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων αιρετών οργάνων, που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

Άρθρο 140.  Δαπάνες μετακίνησης - Αποζημιώσεις - Λοιπά έξοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 141.  Αστική ευθύνη

Άρθρο 142.  Πειθαρχική ευθύνη

Άρθρο 143.  Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 144.  Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας

Άρθρο 145.  Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία

Άρθρο 146.  Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

Άρθρο 147.  Παύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 148.  Εποπτεία των οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων - Εκτελεστότητα πράξεων

Άρθρο 149.  Έλεγχος νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας

Άρθρο 150.  ?σκηση και εξέταση προσφυγών

Άρθρο 151.  Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 152.  Ειδική Επιτροπή

Άρθρο 153.  Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής

Άρθρο 154.  Υποχρέωση Συμμόρφωσης