N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
   Αρχική σελίδα

 
EETAA 2007
 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Τ.Α .- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 155.  Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού

Άρθρο 156.  Οικονομικό έτος

Άρθρο 157.  Έσοδα

Άρθρο 158.  Δαπάνες

Άρθρο 159.  Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπολογισμού

Άρθρο 160.  Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

Άρθρο 161.  Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου - Αποθεματικό

Άρθρο 162.  Έλεγχος προϋπολογισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 163.  Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων

Άρθρο 164.  Απολογισμός - ισολογισμός Κοινοτήτων

Άρθρο 165.  Υποβολή στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 166.  Διεξαγωγή

Άρθρο 167.  Είσπραξη εσόδων

Άρθρο 168.  Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 169.  Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

Άρθρο 170.  Διευκολύνσεις οφειλετών

Άρθρο 171.  Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 172.  Εντάλματα προπληρωμής

Άρθρο 173.  Πάγια προκαταβολή

Άρθρο 174.  Διαγραφή χρεών

Άρθρο 175.  Γενικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΑΝΕΙΑ

Άρθρο 176.  Διαδικασία συνομολογήσεως

Άρθρο 177.  Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 178.  Γενικές υποχρεώσεις - προστασία

Άρθρο 179.  Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση προσάρτησης οικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα

Άρθρο 180.  Περιουσία Δήμων ή Κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως

Άρθρο 181.  Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσάρτησης

Άρθρο 182.  Διάθεση - διαχείριση βοσκοτόπων

Άρθρο 183.  Καταγραφή ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 184.  Δωρεές ακινήτων

Άρθρο 185.  Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων

Άρθρο 186.  Εκποίηση ακινήτων

Άρθρο 187.  Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες

Άρθρο 188.  Ανέγερση κατοικιών

Άρθρο 189.  Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων

Άρθρο 190.  Ανταλλαγή ακινήτων

Άρθρο 191.  Αγορά ακινήτων

Άρθρο 192.  Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων

Άρθρο 193.  Χρηματοδοτική μίσθωση

Άρθρο 194.  Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες

Άρθρο 195.  Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων

Άρθρο 196.  Μεταγραφή συμβάσεων

Άρθρο 197.  Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών

Άρθρο 198.  Διαχείριση - Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες

Άρθρο 199.  Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 200.  Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε Δήμους και Κοινότητες

Άρθρο 201.  Δημοπρασίες

Άρθρο 202.  Επιχορηγήσεις και βοηθήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 203.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Άρθρο 204.  Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων - Υπόχρεοι

Άρθρο 205.  Χρόνος κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 206.  Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 207.  Κατάρτιση και εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α

ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 208.  Τεχνικό πρόγραμμα

Άρθρο 209.  Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες

Άρθρο 210.  Έλεγχος Ασφάλειας και Λειτουργίας των Έργων

ΤΜΗΜΑ Β

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Άρθρο 211.  Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων

Άρθρο 212.  Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας

Άρθρο 213.  Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία