>
N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
   Αρχική σελίδα

 
EETAA 2007
 


Εξουσιοδοτικές πράξεις

ΥΑ ΥΠΕΣ/79767/30/12/2008: Περιεχόμενο και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων ΟΤΑ [Αρχείο]  [Σχετικά άρθρα ΔΚΚ]

ΥΑ ΥΠΕΣ/17552/19/03/2008: Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου [Αρχείο]  [Σχετικά άρθρα ΔΚΚ]

ΚΥΑ ΥΠΕΣ,ΥΠΟΙΟ/4686/22/01/2008: Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο [Αρχείο]  [Σχετικά άρθρα ΔΚΚ]

ΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ/71841/21/12/2007: Τροποποίηση της υπ ? αριθμ. 18183/2.4.2007 υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13.4.2007 και ΦΕΚ 759Β/14.5.2007 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 45038/8.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1613Β'/17.8.2007). [Αρχείο]  [Σχετικά άρθρα ΔΚΚ]

ΚΥΑ ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ/61167/17/12/2007: Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. [Αρχείο]  [Σχετικά άρθρα ΔΚΚ]

ΚΥΑ ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ/64871/15/11/2007: Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ? αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». [Αρχείο]  [Σχετικά άρθρα ΔΚΚ]

ΥΑ ΥΠΕΣ/61995/13/11/2007: Καθορισμός των ανώτατων χρηματικών ορίων αποζημιώσεων προέδρων ή αντιπροέδρων, καθώς και μελών των διοικητικών συμβουλίων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων. [Αρχείο]  [Σχετικά άρθρα ΔΚΚ]

ΠΔ ΥΠΕΣΔΔΑ/185/10/09/2007: Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α' βαθμού [Αρχείο]  [Σχετικά άρθρα ΔΚΚ]

 
   
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα