N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
   Αρχική σελίδα

 
EETAA 2007
 

Ν.1188 / 1981

Περί κυρώσεως του Κώδικος «περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως

ΑΡΘΡΟ 318
Ένταξις υπαλλήλων ειδικών ταμείων και άλλων νομικών προσώπων

   1. Το προσωπικόν ειδικών ταμείων υδρεύσεως καταργηθέντων ή καταργουμένων, εφ' όσον η εκπλήρωσις του σκοπού αυτών αναλαμβάνεται καθ' οιονδήποτε τρόπον υπό των Δήμων και Κοινοτήτων, διατηρείται εν τη υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Κοινότητος μέχρις οργανώσεως της υπηρεσίας ταύτης, δια τροποποιήσεως του οργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας, δεν επιτρέπεται η ένταξις αυτού εις αντιστοίχους τακτικάς θέσεις επί τη βάσει των ουσιαστικών αυτών προσόντων και των εν τω οργανισμώ οριζομένων προϋποθέσεων δια την κατάληψιν των θέσεων τούτων.

   2. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

   3. Η κατά τ' ανωτέρω τροποποίησις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ενεργείται εντός έξι μηνών από της αναλήψεως υπό του Δήμου ή Κοινότητος της οικείας υπηρεσίας, εντός δε εξαμήνου από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του οργανισμού ενεργείται η ένταξις του προσωπικού. Το μη εντασσόμενον προσωπικόν εντός της ανωτέρω προθεσμίας απολύεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως από της λήξεως της προθεσμίας.

   4. Η παρά τω ταμείω προγενεστέρα υπηρεσία του εντασσομένου προσωπικού λογίζεται ως τακτική δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία δια πάσαν περίπτωσιν.

   5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για το προσωπικό άλλων ειδικών ταμείων, των οποίων η διοίκηση περιήλθε ή θα περιέλθει στους Δήμους ή στις Κοινότητες, καθώς και για το προσωπικό των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων που καταργούνται και αναλαμβάνει ο οικείος Ο.Τ.Α. απευθείας ή όχι την εκπλήρωση του σκοπού τους.